Trang Chủ

CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

TỔ CÔNG NGHỆ SỐ CỘNG ĐỒNG

Phát huy vai trò tổ công nghệ số cộng đồng

Hơn nửa năm hoạt động, các tổ công nghệ số cộng đồng xã Tây Phú (huyện Thoại Sơn) được xem là “cánh tay nối dài” của chính quyền địa phương nhằm hướng dẫn, tuyên truyền đến người dân, hộ gia đình sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và tương tác với chính quyền qua nền tảng số.

SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC

MỘT SỐ ỨNG DỤNG TIỆN ÍCH