Thông cáo báo chí Triển lãm và Hội thảo về Chuyển đổi số tỉnh An Giang năm 2023

(sotttt.angiang.gov.vn) - Nhằm thiết thực hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia (ngày 10 tháng 10 hằng năm), Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tổ chức triển lãm và Hội thảo về chuyển đổi số tỉnh An Giang năm 2023.
Thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang thông tin về sự kiện như sau: 
1. Tổ chức Triển lãm, trưng bày về giải pháp, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) 
1.1. Thời gian triển lãm: Khai mạc lúc 07 giờ (ngày 26/10/2023). 
1.2. Địa điểm: Hội trường Tỉnh An Giang. 
1.3. Nội dung: Tổ chức các gian hàng triển lãm, trưng bày các sản phẩm, giải pháp, mô hình ứng dụng liên quan đến chuyển đổi số, dữ liệu số và trí tuệ nhân tạo (AI). 
1.4. Quy mô: Số lượng gian hàng khoảng 07 - 10 gian hàng. 
1.5. Đối tượng tham gia triển lãm: các doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực công nghệ thông tin, bưu chính, viễn thông, doanh nghiệp có giải pháp, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) trong và ngoài tỉnh. 
2. Hội thảo về chuyển đổi số tỉnh An Giang năm 2023: Với chủ đề "Tạo lập và khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị" 
2.1. Thời gian tổ chức: Khai mạc lúc 07 giờ 30 phút (ngày 26/10/2023). 
2.2. Địa điểm: Hội trường tỉnh An Giang. 
2.3. Nội dung: 
- Giới thiệu các giải pháp thúc đẩy phát triển, khai thác dữ liệu số, trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh An Giang, cụ thể: về chiến lược dữ liệu số, kết nối chia sẻ dữ liệu số phục vụ chuyển đổi số phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; Giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong Doanh nghiệp nhỏ và vừa, phát triển thương mại điện tử, trí tuệ nhân tạo (AI) tạo động lực thúc đẩy kinh tế số; vai trò của định danh điện tử và dữ liệu dân cư trong quá trình chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong cải cách hành chính … 
- Nhiệm vụ trọng tâm về an toàn thông tin mạng trong chuyển đổi số, tỉnh An Giang cần thực hiện trong thời gian tới.
- Kinh nghiệm triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng, Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, y tế, giáo dục ...thúc đẩy phát triển xã hội số. 
2.4. Thành phần tham dự: Số lượng đại biểu dự kiến khoảng 300 đại biểu. 
- Thường trực: Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 
- Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số cấp tỉnh; Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số cấp tỉnh; 
- Lãnh đạo các cơ quan Đảng: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; 
- Lãnh đạo các sở, ban, ngành (không là thành viên Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số cấp tỉnh); Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; cán bộ chuyên trách CNTT. 
- Lãnh đạo các tổ chức, đoàn thể tỉnh: Liên đoàn Lao động, Hội Phụ nữ, Tỉnh Đoàn, Hội Nông dân tỉnh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội du lịch tỉnh, Hội doanh nhân trẻ tỉnh, Hội nhà báo tỉnh; 
- Sở Thông tin và Truyền thông: Ban Giám đốc; lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc; 
- Lãnh đạo: Báo An Giang, Đài Phát thanh – Truyền hình An Giang; 
- Lãnh đạo các trường: Trường Chính trị Tôn Đức Thắng, Đại học An Giang, Cao đẳng nghề, Cao đẳng Y tế; 
- Lãnh đạo các đơn vị: Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội du lịch tỉnh, Hội doanh nhân trẻ tỉnh; 
- Lãnh đạo doanh nghiệp: Viễn thông An Giang, Viettel An Giang, MobiFone An Giang, Bưu điện An Giang, FPT An Giang; các doanh nghiệp về công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong và ngoài tỉnh; 
THÔNG TIN LIÊN HỆ BAN TỔ CHỨC SỰ KIỆN: 
- Cơ quan Thường trực Ban Tổ chức: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang. 
- Địa chỉ: Số 01 Lê Hồng Phong, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. 
- Thông tin liên hệ: Ông Trần Trung Hiếu – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang. Số điện thoại 0939.39 87 89.