Xã Vĩnh An, huyện Châu Thành đạt chuẩn “Xã nông thôn mới” năm 2023

(sotttt.angiang.gov.vn) - Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 619/QĐ-UBND ngày 15/4/2024 về việc công nhận xã Vĩnh An, huyện Châu Thành đạt chuẩn “Xã nông thôn mới” năm 2023.
 

Cầu dây văng Vĩnh An

Theo đó, năm 2023, xã Vĩnh An đã hoàn thành công tác xây dựng nông thôn mới đạt 19/19 tiêu chí và 57/57 chỉ tiêu nông thôn mới, cơ sở hạ tầng nông thôn phát triển đồng bộ, đời sống vật chất tinh thần của người dân trong xã được nâng cao. Đối với lĩnh vực Thông tin và Truyền thông, xã đã thực hiện tốt 04/04 chỉ tiêu thuộc Tiêu chí 8, cụ thể: Trong năm 2023, Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của UBND xã đạt 2382/2382 hồ sơ (đạt 100%); Trang thông tin điện tử xã hiện đang hoạt động tại địa chỉ https://vinhan.chauthanh.angiang.gov.vn ; Tất cả 03/03 ấp trên địa bàn xã đều có khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ viễn thông, internet và có hệ thống loa hoạt động thường xuyên, góp phần vào công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân trên địa bàn xã; Bưu điện văn hóa xã Vĩnh An đặt tại ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, huyện Châu Thành, có niêm yết giờ mở cửa và thông tin về dịch vụ, thời gian mở cửa phục vụ 8 giờ/ngày làm việc, đảm bảo dịch vụ thư, dịch vụ gói, kiện hàng hóa.

Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân xã Vĩnh An cần tiếp tục duy trì và nâng chất những tiêu chí đã đạt, giữ vững danh hiệu “Xã nông thôn mới”.

Nguồn:    

(1) Quyết định số 619/QĐ-UBND ngày 15/4/2024 của UBND tỉnh
(2) Báo cáo số 111/BC-SNNPTNT ngày 28/3/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT

Thiên Nhi