Tập huấn chuyển đổi số cho hơn 6.500 thành viên Tổ Công nghệ số cộng đồng tỉnh An Giang

- Sáng 20/9, tại TP. Long Xuyên, Cục Chuyển đổi số quốc gia (Bộ Thông tin và Truyền thông) phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông An Giang triển khai Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng, tập huấn cho hơn 6.500 thành viên của 887 Tổ Công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

Bà Trịnh Thị Trang - Thành viên Tổ Công nghệ số cộng đồng thuộc Cục Chuyển đổi số quốc gia (Bộ Thông tin và Truyền thông) trình bày tổng quan về Tổ Công nghệ số cộng đồng

Tại hội nghị, các thành viên Tổ Công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh đã được nghe Bộ Thông tin và Truyền thông giới thiệu tổng quan hình thức triển khai và các nội dung triển khai nhiệm vụ của Tổ Công nghệ số cộng đồng; cách thức sử dụng thanh toán trực tuyến thông qua Viettel Money và VNPT Money; mua bán trên các sàn thương mại điện tử Postsmart và Voso...       

Đến nay, cả nước có 61/63 tỉnh, thành phố đã thành lập 53.498 Tổ Công nghệ số cộng đồng, với 245.466 thành viên. Riêng An Giang, 11/11 huyện, thị xã, thành phố đều thành lập Tổ Công nghệ số cộng đồng, với 6.517 thành viên.

HẠNH CHÂU