An Giang: Tham dự họp trực tuyến thảo luận các giải pháp triển khai thực hiện mô hình thí điểm xã nông thôn mới thông minh do Trung ương chỉ đạo

(sotttt.angiang.gov.vn) - Sáng ngày 12/4/2024, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương tổ chức cuộc họp trực tuyến thảo luận về các giải pháp thúc đẩy việc triển khai xây dựng các mô hình thí điểm xã nông thôn mới thông minh, xã thương mại điện tử do Trung ương chỉ đạo. Đồng chí Phương Đình Anh - Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương chủ trì cuộc họp.

Tham dự tại điểm cầu An Giang có đồng chí Nguyễn Thanh Hải – Phó Giám đốc Sở; lãnh đạo Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh, đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Thoại Sơn, và các đơn vị có liên quan.

 


Cuộc họp thảo luận về tiến độ triển khai xây dựng mô hình xã nông thôn mới thông minh, xã thương mại điện tử do Trung ương chỉ đạo điểm và các giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng các mô hình thí điểm xã nông thôn mới thông minh, xã thương mại điện tử. Đối với tỉnh An Giang triển khai thực hiện Mô hình chỉ đạo điểm “Xã nông thôn mới thông minh Thoại Giang, huyện Thoại Sơn” theo Quyết định số 969/QĐBNN-VPĐP ngày 16/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt danh mục mô hình thí điểm do Trung ương chỉ đạo thuộc Chương trình Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn thông minh giai đoạn 2021-2025 (đợt 1).

Hiện nay, UBND huyện Thoại Sơn đang hoàn chỉnh Kế hoạch triển khai mô hình xã nông thôn mới thông minh Thoại Giang, huyện Thoại Sơn, giai đoạn 2023 – 2025 để trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

Thiên Nhi