Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ thông tin và truyền thông

(sotttt.angiang.gov.vn) - Sáng ngày 22/11/2023, tại thành phố Cần Thơ, Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông – Bộ Thông tin và Truyền thông khai giảng khóa tập huấn “Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ thông tin và truyền thông” năm 2023 thuộc Dự án 6, Tiểu dự án 1 về giảm nghèo thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
Lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí do tỉnh quản lý; cán bộ cơ quan chủ quản báo chí, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí do tỉnh quản lý của các tỉnh An Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long, thành phố Cần Thơ tham dự khóa tập huấn.
Khóa tập huấn từ ngày 22/11 đến ngày 26/11/2023 với các nội dung: Một số vấn đề cơ bản của công tác thông tin và truyền thông; Phát triển tư duy đổi mới sáng tạo trong lãnh đạo, quản lý và hoạt động báo chí; Quản lý và điều hành hoạt động báo chí trong môi trường công nghệ số; Kỹ năng giao tiếp, giải quyết tình huống trong lãnh đạo, quản lý và hoạt động báo chí; Xây dựng văn hoá báo chí trong bối cảnh cách mạng 4.0.

 

Đại biểu tham dự tập huấn