Tài liệu tuyên truyền, phát động Cuộc thi ảnh, video “Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam 2024”