Lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang công nhận xã Vĩnh Châu đạt chuẩn “xã nông thôn mới nâng cao” năm 2023

(sotttt.angiang.gov.vn) - Sáng ngày 09/5/2024, tại Quảng trường xã Vĩnh Châu, thành phố Châu Đốc diễn ra Lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang công nhận xã Vĩnh Châu đạt chuẩn “xã nông thôn mới nâng cao” năm 2023. Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông, ông Nguyễn Thanh Hải – Phó Giám đốc Sở tham dự. 

Đến nay, xã Vĩnh Châu đã hoàn thành công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, đạt 19/19 tiêu chí và 75/75 chỉ tiêu nông thôn mới nâng cao theo Quyết định số 1261/QĐ-UBND ngày 22/6/2022 của UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh An Giang giai đoạn 2021 – 2025 và được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn “Xã nông thôn mới nâng cao” năm 2023 tại Quyết định số 468/QĐ-UBND ngày 28/3/2024.

Một số kết quả đạt được nổi bật của xã trên lĩnh vực Thông tin và Truyền thông như sau: Tỷ lệ thuê bao sử dụng điện thoại thông minh trên địa bàn xã đạt trên 100%; Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của UBND xã đạt 99,76%; 100% cán bộ, công chức xã được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng số và an toàn thông tin; trên 80% người dân trong độ tuổi lao động được phổ biến kiến thức về sử dụng máy tính và kỹ năng số cơ bản; 100% sản phẩm OCOP của xã được giới thiệu, quảng bá trên nền tảng sàn thương mại điện tử (Mãng cầu hoàng hậu của HKD Liên Xương); Thực hiện tốt số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang công nhận xã Vĩnh Châu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023

thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; Trong 03 năm liên tục, kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của xã Vĩnh Châu được giải quyết đúng và sớm hạn từ 98% trở lên đối với hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã; và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt tỷ lệ 100%. 

Trong thời gian tới, xã Vĩnh Châu tiếp tục phấn đấu để duy trì và nâng chất những tiêu chí đã đạt, giữ vững danh hiệu “Xã nông thôn mới nâng cao”.

Thiên Nhi