Lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang công nhận xã Lạc Quới đạt chuẩn “xã nông thôn mới” năm 2023

(sotttt.angiang.gov.vn) - Sáng ngày 07/5/2024, tại trụ sở UBND xã Lạc Quới, huyện Tri Tôn diễn ra Lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang công nhận xã Lạc Quới đạt chuẩn “xã nông thôn mới” năm 2023. Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông, ông Nguyễn Thanh Hải – Phó Giám đốc Sở tham dự. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy trao bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Lạc Quới. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh

Đến nay, xã Lạc Quới đã hoàn thành công tác xây dựng nông thôn mới, đạt 19/19 tiêu chí và 57/57 chỉ tiêu nông thôn mới theo Quyết định số 1260/QĐ-UBND ngày 22/6/2022 của UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh An Giang giai đoạn 2021 – 2025 và được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn “Xã nông thôn mới” năm 2023 tại Quyết định số 462/QĐ-UBND ngày 27/3/2024.

Đối với lĩnh vực Thông tin và Truyền thông, xã đã thực hiện tốt 04/04 chỉ tiêu thuộc Tiêu chí 8, cụ thể: Xã Lạc Quới hiện có 01 Bưu điện văn hoá xã đặt tại ấp Vĩnh Thuận, có treo biển tên điểm phục vụ, có niêm yết giờ mở cửa và thông tin về dịch vụ, thời gian mở cửa phục vụ tối thiểu 04 giờ/ngày làm việc, điểm phục vụ cung cấp dịch vụ thư, dịch vụ gói, kiện hàng hóa theo quy định; Tất cả 04/04 ấp trên địa bàn xã đều có khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng viễn thông, internet; Tỷ lệ phủ sóng loa truyền thanh đạt 100%; Xã đã ứng dụng công nghệ thông tin mạnh mẽ trong công tác quản lý, điều hành, 100% cán bộ công chức xã được trang bị máy vi tính có đường truyền internet kết nối, phục vụ công tác; Trang Thông tin điện tử xã vận hành tại địa chỉ https://lacquoi.triton.angiang.gov.vn ; Trong năm 2023, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của xã đạt 69,93%. Ngoài ra, xã còn sử dụng các phần mềm Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, Hệ thống thư điện tử chính thức của cơ quan nhà nước, Hệ thống một cửa điện tử,… đảm bảo hoạt động của cơ quan nhà nước, phục vụ người dân tốt hơn. 

Trong thời gian tới, xã Lạc Quới tiếp tục phấn đấu để duy trì và nâng chất những tiêu chí đã đạt, giữ vững danh hiệu “Xã nông thôn mới”./.

Thiên Nhi