Tuyên truyền, phổ biến về kỹ năng số cơ bản cho người dân

(sotttt.angiang.gov.vn) - Vừa qua, Cục Thông tin cơ sở đã có văn bản đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về kỹ năng số cơ bản cho người dân thông qua hệ thống thông tin cơ sở. 

Theo đó, thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn người dân truy cập vào Nền tảng học trực tuyến mở đại trà tại địa chỉ: https://chuyendoiso.mobiedu.vn để tham gia khóa học trực tuyến giúp người dân nâng cao kỹ năng số cơ bản (người dùng không cần tài khoản đăng nhập vẫn có thể tham gia vào được khóa học trên). 
Tên bài giảng: Khung kỹ năng số cơ bản.

Đường dẫn bài giảng: https://chuyendoiso.mobiedu.vn/b/courses/dxkn01-khung-ky-nang-so-co-ban-731.html 

Tuyên truyền, phổ biến cho người dân một số kỹ năng số cơ bản gồm các kỹ năng: sử dụng công cụ tìm kiếm thông tin trên môi trường internet; đánh giá dữ liệu, thông tin và các nội dung trên trang web; bán hàng trực tuyến trên các sàn thương mại điện tử; hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công Quốc gia để tham gia vào dịch vụ công trực tuyến; thanh toán không dùng tiền mặt; đảm bảo an toàn thông tin cá nhân trên không gian mạng./.

Nguồn: Công văn số 351/TTCS-TTTH ngày 15/5/2024 của Cục Thông tin cơ sở.

Thúy Hằng