Sở Thông tin và Truyền thông An Giang đồng hành cùng thanh niên trong xây dựng nông thôn mới hướng tới nông thôn mới thông minh

(sotttt.angiang.gov.vn) - Ngày 15/11/2023, tại Hội trường Công ty Điện lực An Giang, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn An Giang tổ chức Hội nghị chia sẻ chuyên đề Nguyên lý và ứng dụng công nghệ số giải quyết các vấn đề nông thôn và Diễn đàn trí thức trẻ tình nguyện ứng dụng chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, với sự tham gia của hơn 120 cán bộ Đoàn đến từ 11 huyện, thị xã, thành phố. Đây là các sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động ứng dụng chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới hướng tới nông thôn mới thông minh của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn An Giang.

 

Ông Nguyễn Thanh Hải - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông An Giang đến dự và báo cáo tham luận với chủ đề “Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021 – 2025”

Đại biểu tham dự Hội nghị

Ông Nguyễn Thanh Hải - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (ở giữa) thảo luận tại Diễn đàn

Đại biểu đặt câu hỏi tại Diễn đàn

Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới là giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm, trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh và chiến lược chuyển đổi số quốc gia, triển khai một cách chủ động, linh hoạt với 03 trụ cột: (i) Phát triển chính quyền số ở nông thôn; (ii) Phát triển các chủ thể kinh tế số ở nông thôn; (iii) Phát triển xã hội số cho cộng đồng dân cư ở nông thôn.
Diễn đàn trí thức trẻ tình nguyện ứng dụng chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, với 02 diễn giả đến từ Sở Thông tin và Truyền thông An Giang và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn An Giang đã cùng trao đổi, làm rõ hơn giải pháp ứng dụng công nghệ số trong việc phát triển kinh tế nông thôn theo hướng kinh tế số và các nguyên lý ứng dụng công nghệ số giải quyết các vấn đề nông thôn, tạo cơ hội để cán bộ Đoàn trong tỉnh giao lưu, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm trong việc ứng dụng chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới hướng tới nông thôn mới thông minh.
Các nội dung trao đổi tại diễn đàn xoay quanh các vấn đề ứng dụng công nghệ số trong thực hiện thủ tục hành chính của người dân; làm thế nào để nhận được sự ủng hộ và hài lòng của người dân khi tuyên truyền các ứng dụng công nghệ số; tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh của hợp tác xã, tổ hợp tác, thông qua ứng dụng công nghệ số và các giải pháp để thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu chuyển đổi số trong xây dựng xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao. Diễn đàn cũng chia sẻ, giới thiệu cách làm hay, các mô hình ứng dụng công nghệ số trong sản xuất và kinh doanh của các bạn trẻ, các tổ chức sản xuất trên địa bàn tỉnh.
Hiện nay, tỉnh An Giang đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh, mà điển hình là hỗ trợ xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn xây dựng mô hình thí điểm xã nông thôn mới thông minh theo chỉ đạo của Trung ương, thì vai trò của lực lượng Đoàn thanh niên trong việc tham gia tuyên truyền, hỗ trợ người dân tiếp cận các công nghệ số là rất quan trọng, là điều kiện tiên quyết để đẩy nhanh công cuộc chuyển đổi số; thanh niên phải xung kích, tiên phong đi đầu trong thực hiện chuyển đổi số, để góp phần xây dựng nông thôn mới, xây dựng chính phủ số, kinh tế số, xã hội số của tỉnh An Giang.


Thiên Nhi