An Giang tham dự Hội nghị trực tuyến tổng kết thi hành Luật Bưu chính

(sotttt.angiang.gov.vn) - Sáng ngày 10/5, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - Bùi Hoàng Phương chủ trì hội nghị trực tuyến với  Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) toàn quốc về tổng kết thi hành Luật Bưu chính.

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả đã đạt được, đặc biệt là tập trung thảo luận để tìm ra các giải pháp hiệu quả, hiện thực hóa các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra cho năm 2024 và giai đoạn tiếp theo, góp phần thúc đẩy phát triển lĩnh vực bưu chính trong kỷ nguyên số và trở thành hạ tầng thiết yếu của quốc gia. 
Tại điểm cầu Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang, Giám đốc Lê Quốc Cường chủ trì, cùng lãnh đạo các phòng trực thuộc tham dự.
 

Thứ trưởng Bộ TTTT Bùi Hoàng Phương chủ trì Hội nghị

Luật Bưu chính được Quốc hội thông qua tháng 6/2010, đến nay đã thực thi gần 14 năm, là cơ sở pháp lý quan trọng để hình thành và phát triển thị trường bưu chính tại Việt Nam.

Trong giai đoạn 2010-2023, số doanh nghiệp bưu chính tăng 18 lần (từ 40 lên hơn 700 doanh nghiệp); doanh thu bưu chính tăng 14 lần (từ 4.000 tỷ lên 59.000 tỷ); sản lượng bưu gửi tăng hơn 7 lần (từ 330 triệu lên 2,4 tỷ). Sự tăng trưởng nhanh chóng của bưu chính trong 14 năm qua, là do tác động tích cực, quan trọng của Luật Bưu chính đến sự phát triển của lĩnh vực bưu chính, cũng như đến đời sống kinh tế - xã hội của đất nước nói chung.

Bên cạnh những kết quả đạt được, sau 14 năm thi hành, Luật Bưu chính cũng bộc lộ những hạn chế, những nội dung cần điều chỉnh cho phù hợp với xu thế phát triển của xã hội, nhất là xu thế chuyển đổi số, phát triển thương mại điện tử đang diễn ra hết sức mạnh mẽ trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. 
 

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Với 8 vấn đề được Vụ Bưu chính đưa ra, tại Hội nghị, nhiều Sở TT&TT đã có ý kiến đề xuất sửa đổi một số nội dung quy định trong Luật Bưu chính phù hợp với xu hướng phát triển của bưu chính. 

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh, Bưu chính là lĩnh vực quản lý nhà nước quan trọng của Bộ, Ngành. Đây là lĩnh vực xuyên suốt kể từ khi thành lập nước đến nay. Ngày nay, lĩnh vực bưu chính đã thay đổi nhiều, và ngày càng phát triển, nhất là trong thời đại của thương mại điện tử. Vì vậy, đề nghị các Sở TTTT cần quan tâm và có nghiên cứu góp ý sửa đổi Luật Bưu chính, phải xem đây là cơ hội để phát triển lĩnh vực quản lý của mình./.

Phương Linh