An Giang: Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh mạng Hệ thống thông tin của Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh

(sotttt.angiang.gov.vn) - Ngày 14/3/2024, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 28/QĐ-STTTT ban hành Quy chế Bảo đảm an toàn, an ninh mạng Hệ thống thông tin của Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh An Giang. 
 

Ảnh minh họa

Quy chế ban hành gồm 5 Chương, 25 Điều quy định các chính sách quản lý và các biện pháp nhằm bảo đảm an toàn thông tin (ATTT) cho Hệ thống thông tin Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh An Giang (TTTHDL) bao gồm phạm vi quản lý về vật lý và logic của Hệ thống; Các ứng dụng, dịch vụ hệ thống cung cấp và nguồn nhân lực bảo đảm ATTT.

Mục tiêu của bảo đảm ATTT là bảo vệ thông tin, hệ thống thông tin trên mạng tránh bị truy nhập, sử dụng, tiết lộ, gián đoạn, sửa đổi hoặc phá hoại trái phép nhằm bảo đảm tính nguyên vẹn, tính bảo mật và tính khả dụng của Hệ thống thông tin TTTHDL tỉnh.

Cơ quan, tổ chức thuộc đối tượng áp dụng Quy chế này có trách nhiệm bảo đảm ATTT và hệ thống thông tin trong phạm vi xử lý công việc của mình theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền và các quy định tại Quy chế này. Bảo đảm ATTT là yêu cầu bắt buộc, phải được thực hiện thường xuyên, liên tục trong quá trình: Thu thập, tạo lập, xử lý, truyền tải, lưu trữ và sử dụng thông tin, dữ liệu; Thiết kế, thiết lập và vận hành, nâng cấp, hủy bỏ hệ thống thông tin.

Người sử dụng hệ thống có trách nhiệm đảm bảo ATTT đối với từng vị trí công việc; thường xuyên tổ chức quán triệt các quy định về ATTT, nhằm nâng cao nhận thức về trách nhiệm đảm bảo ATTT; tự quản lý, bảo quản thiết bị mà mình được giao sử dụng; không tự ý thay đổi, tháo lắp thiết bị; Định kỳ hàng năm tổ chức hoặc tham gia phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức và đào tạo kỹ năng cơ bản về ATTT cho người sử dụng do đơn vị chức năng tổ chức.

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang là đơn vị vận hành các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung đặt tại TTTHDL tỉnh; là đầu mối liên hệ, phối hợp các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý về ATTT phục vụ việc bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho Hệ thống thông tin TTTHDL tỉnh.

Nguồn: Quyết định số 28/QĐ-STTTT ngày 14/3/2024 của Sở Thông tin và Truyền thông

GP