An Giang: Tham dự Hội nghị trực tuyến phổ biến Thông tư 19/2023/TT-BTTTT

(sotttt.angiang.gov.vn) - Sáng ngày 19/3/2024, Cục Bưu điện Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến Thông tư 19/2023/TT-BTTT và góp ý dự thảo Quy chế quản lý, vận hành, kết nối, bảo đảm ATTT và sử dụng Mạng TSLCD tại địa phương. 

Tại điểm cầu Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang, ông Nguyễn Thanh Hải  – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, cùng đại diện Viễn thông An Giang, Viettel An Giang, lãnh đạo các phòng và đơn vị trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tham dự.
 

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Hội nghị đã được nghe Cục Bưu điện Trung ương phổ biến Thông tư số 19/2023/TT-BTTTT hướng dẫn Quyết định số 8/2023/QĐ-TTg về Mạng TSLCD; trao đổi về nội dung bảo đảm an toàn thông tin; chuẩn hoá mạng TSLCD, kết quả giám sát và chấm điểm DII; Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh, và Lào Cai trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm triển khai Mạng TSLCD tại tỉnh. Các tỉnh đã góp ý khung Quy chế quản lý, vận hành, kết nối, bảo đảm ATTT và sử dụng Mạng TSLCD tại địa phương.

Theo Cục Bưu điện Trung ương, Cục sẽ sớm ban hành khung Quy chế quản lý, vận hành, kết nối, bảo đảm ATTT và sử dụng Mạng TSLCD tại địa phương để tạo sự đồng bộ và thống nhất trong công tác quản lý, vận hành, kết nối và đảm bảo ATTT của Mạng TSLCD trên phạm vi toàn quốc./.

Phương Linh