Tập huấn kỹ năng truyền thông trên Cổng/Trang thông tin điện tử, mạng xã hội

(sotttt.angiang.gov.vn) - Ngày 10/6, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang tổ chức tập huấn về kỹ năng truyền thông trên Cổng/Trang thông tin điện tử, mạng xã hội năm 2024. Tham dự lớp tập huấn có trên 30 học viên là các cán bộ phụ trách công tác truyền thanh cơ sở; cán bộ biên tập các Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh An Giang.
Lớp tập huấn diễn ra từ ngày 10/6 đến ngày 12/6/2024, các học viên sẽ được truyền đạt những kiến thức trọng tâm về nghiệp vụ báo chí như: kỹ năng viết tin bài, ảnh báo chí;  quan niệm chung về tin tức, tiêu chí viết tin đúng, các cấu trúc viết tin, các dạng tin; kỹ năng viết bài phản ánh, các dạng bài phản ảnh, các cách thể hiện một bài phản ảnh; khai thác báo cáo để viết tin, bài, kỹ năng quay phim,…

Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị thêm kiến thức, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ và kỹ năng xử lý tin, bài; biên tập tin, bài nghiệp vụ báo chí, kỹ năng khai thác báo cáo để viết tin, bài; kỹ năng quay phim, thực hành chụp và biên tập ảnh báo chí cho các Cổng/Trang thông tin điện tử, mạng xã hội. Qua đó cung cấp thông tin đa dạng, phong phú và đáp ứng nhu cầu thông tin thiết yếu của xã hội, nâng cao khả năng tiếp cận thông tin của người dân trong hoạt động tuyên truyền, cung cấp thông tin của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh An Giang./.
 

Thiện Quốc – Tuyết Hương