Sở Thông tin và Truyền thông An Giang tập huấn sử dụng Hệ thống hỗ trợ công bố công khai

(sotttt.angiang.gov.vn) - Thực hiện Quyết định số 2590/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành Danh mục thông tin công bố công khai của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2024. Sáng ngày 26/3/2024, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang tổ chức tập huấn cho các cơ quan, đơn vị về sử dụng Hệ thống hỗ trợ công bố công khai.

Quang cảnh buổi tập huấn

Để đảm bảo sự minh bạch và công khai thông tin của các cơ quan nhà nước đối với người dân và tổ chức. Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai Quyết định số 2590/QĐ-UBND, yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương xây dựng và thực hiện kế hoạch công bố công khai thông tin. Sở cũng hỗ trợ triển khai Hệ thống thông tin điện tử để quản lý, đồng bộ hóa và công bố thông tin một cách hiệu quả. Đối với các sở, ban ngành và địa phương, việc đăng ký và tham gia các buổi tập huấn về sử dụng hệ thống này nhằm nâng cao kỹ năng và hiểu biết về việc công bố thông tin công khai, nắm vững cách thức và tiêu chuẩn cần thiết trong việc công bố thông tin trên nền tảng điện tử, nhằm tối đa hóa sự tiếp cận của công chúng đối với thông tin chính thống.
 

 

Đại biểu tham dự buổi tập huấn


Bên cạnh đó, việc triển khai một hệ thống thông tin điện tử hiện đại, cho phép các cơ quan, đơn vị tự động đồng bộ và quản lý thông tin được công bố. Điều này hứa hẹn sẽ mang lại một bước ngoặt trong việc cải thiện độ tin cậy và tiếp cận thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang./.

TQPhuc