Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành tem bưu chính kỷ niệm 200 năm hoàn thành kênh Vĩnh Tế

(sotttt.angiang.gov.vn) - Ngày 28/5/2024, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phát hành bộ tem bưu chính "Kỷ niệm 200 năm hoàn thành kênh Vĩnh Tế (1824-2024)", gồm một mẫu tem chữ nhật khuôn khổ 66 x 26 mm, với giá mặt 4.000 đồng. Đây là bộ tem bưu chính thứ 6 được Bộ TT&TT phát hành trong năm nay.

Bộ tem kỷ niệm 200 năm hoàn thành kênh Vĩnh Tế được cung ứng trên mạng bưu chính công cộng từ ngày 28/5/2024 đến ngày 31/12/2025.
 

Mẫu tem "Kỷ niệm 200 năm hoàn thành kênh Vĩnh Tế (1824 - 2024)", do họa sĩ Nguyễn Du của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thiết kế

Kênh Vĩnh Tế có chiều dài 91 km, bắt đầu từ bờ tây sông Châu Đốc thẳng nối giáp với sông Giang Thành, thuộc thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang ngày nay. Đây là công trình mang tính chiến lược, bảo vệ quốc phòng - an ninh và có nhiều giá trị về giao thông, thương mại, thủy lợi. Kênh Vĩnh Tế do ông Nguyễn Văn Thoại (tức Thoại Ngọc Hầu - vị quan triều Nguyễn) chỉ huy đào trong 5 năm, chia làm 3 giai đoạn, bắt đầu khởi công từ năm 1819 dưới triều vua Gia Long và hoàn thành vào năm 1824 dưới triều vua Minh Mạng. 

Nhằm góp phần nâng cao hiểu biết của cộng đồng về kênh Vĩnh Tế - một công trình lớn mang tính lịch sử, thể hiện trí tuệ, sức lao động sáng tạo của cha ông trước đây; qua đó, khuyến khích các thế hệ trẻ bảo tồn, lưu giữ và phát huy hơn nữa những giá trị truyền thống của dân tộc.
 

Mẫu FDC của bộ tem bưu chính "Kỷ niệm 200 năm hoàn thành kênh Vĩnh Tế (1824 - 2024)". Ảnh: Công ty Tem

Kênh Vĩnh Tế là công trình lớn có nhiều giá trị về quốc phòng, giao thông, thương mại, thủy lợi cũng như nông nghiệp và giá trị này vẫn đang được phát huy cho đến ngày nay. Việc Bộ TT&TT phát hành bộ tem bưu chính kỷ niệm 200 năm hoàn thành kênh Vĩnh Tế là nhằm góp phần bảo tồn, lưu giữ và phát huy hơn nữa giá trị lịch sử, trí tuệ, sức lao động sáng tạo của cha ông; Đồng thời, giáo dục truyền thống, khơi dậy lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ để cùng chung sức xây dựng, phát triển đất nước.
Bộ tem được họa sĩ Nguyễn Du thiết kế theo phương pháp đồ họa, chắt lọc cao thể hiện sơ đồ kênh Vĩnh Tế gắn với các địa danh liên quan và hình ảnh chân dung danh thần Thoại Ngọc Hầu (1761-1829), người có nhiều đóng góp to lớn trong quá trình bình định, mở mang bờ cõi vào thời nhà Nguyễn.

Nguồn: Quyết định số 870/QĐ-BTTTT ngày 27/5/2024    

Nguyễn Thuận
 

Tài liệu đính kèm: