Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì tháo gỡ khó khăn “điểm nghẽn” trong thực hiện Đề án 06

(sotttt.angiang.gov.vn) - Sáng 10/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 1 năm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ việc tháo gỡ khó khăn “điểm nghẽn” trong triển khai thực hiện Đề án 06 và đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, nâng cao hiệu quả công tác chống thất thu thuế theo Chỉ thị 18/CT-TTg.

Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; lãnh đạo các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương; đại diện các ban của Đảng và cơ quan của Quốc hội; lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu An Giang

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy và Đại tá Trần Văn Cung, Phó Giám đốc Công an An Giang chủ trì điểm cầu An Giang


 

 

 

Đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu An Giang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy và Đại tá Trần Văn Cung, Phó Giám đốc Công an An Giang chủ trì điểm cầu An Giang. Cùng dự có lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, là thành viên Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh; Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06 các huyện, thị xã, thành phố.

Theo báo cáo của Bộ Công an, qua 1 năm triển khai Công văn 452/TTg-KSTT của Thủ tướng Chính phủ, nhận thức, hành động của các cấp, các ngành về chuyển đổi số, thực hiện Đề án 06 có sự chuyển biến tích cực. Các cấp, các ngành và địa phương đã nhìn nhận rõ hơn về thực trạng hạ tầng, nhân lực, dữ liệu, an ninh an toàn và  yêu cầu hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu thực hiện Đề án 06. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm, chỉ đạo sát sao, quyết liệt để tháo gỡ các “điểm nghẽn” trong triển khai Đề án 06, mục tiêu là triển khai có hiệu quả, đúng tiến độ Đề án. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố cũng đã có những giải pháp cụ thể nhằm triển khai nhiệm vụ.

Đề án 06 đã được Chính phủ, Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ tập trung chỉ đạo quyết liệt, thể hiện bằng 5 Chỉ thị, 2 Công điện về tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng và ứng dụng Đề án 06 phòng chống tội phạm tín dụng đen; đưa các nội dung của Đề án 06 vào Nghị quyết thường kỳ Chính phủ hàng tháng; Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì 4 Hội nghị trực tuyến toàn quốc. Tổ Công tác triển khai Đề án của Chính phủ phát huy vai trò thường trực, duy trì giao ban hàng tháng và trực tiếp làm việc với từng bộ, ngành để bàn giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Bên cạnh đó, còn có những tồn tại, hạn chế theo 6 "điểm nghẽn", nhất là "điểm nghẽn" về pháp lý. Vẫn còn 317/1.084 thủ tục hành chính cần tiếp tục sửa đổi, đơn giản hóa; việc rà soát, sửa đổi, đơn giản hóa thủ tục hành chính còn chậm so với yêu cầu. Cùng với đó là "điểm nghẽn" về dịch vụ công trực tuyến, "điểm nghẽn" thứ ba về hạ tầng công nghệ, "điểm nghẽn" thứ tư về dữ liệu, "điểm nghẽn" thứ năm về an ninh, an toàn bảo mật và "điểm nghẽn" thứ sáu về nguồn lực triển khai.

Tại Hội nghị, tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Đề án 06, những tồn tại, hạn chế, yếu kém, vướng mắc; xây dựng giải pháp. Đồng thời, chia sẻ những kinh nghiệm hay, bài học quý, cách làm sáng tạo của các cấp, ngành và địa phương trong triển khai Đề án 06 và Chỉ thị 18 như phát triển hạ tầng số; cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành; kết nối chia sẻ thông tin, liên thông các hệ thống thông tin hình thành dữ liệu lớn, thúc đẩy phát triển thương mại điện tử... 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì và phát biểu kết luận Hội nghị 

Thủ tướng Chính phủ đã nêu 5 bài học kinh nghiệm trong đó nhấn mạnh:

Thứ nhất, phải quán triệt, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tuân thủ nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để thúc đẩy triển khai Đề án 06 và phát triển thương mại điện tử. Huy động sự vào cuộc, tham gia của cả hệ thống chính trị, người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Thứ hai, phải quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động rất quyết liệt, hiệu quả hơn, đặc biệt là của người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương. Chỉ đạo điều hành và tổ chức triển khai đồng bộ, linh hoạt, xác định rõ ưu tiên, trọng tâm, trọng điểm.

Thứ ba, phải đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý, cơ chế chính sách, thí điểm các mô hình mới trong triển khai Đề án 06 và phát triển thương mại điện tử đáp ứng yêu cầu thực tiễn và xu thế phát triển.

Thứ tư, phải lấy người dân, doanh nghiệp là chủ thể, là trung tâm trong triển khai Đề án 06 và phát triển thương mại điện tử; để người dân, doanh nghiệp được thụ hưởng những thành quả từ Đề án 06 và thương mại điện tử mang lại; minh bạch hóa và tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp.

Thứ năm, phải luôn giữ vững kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực, tăng cường kiểm tra, giám sát; kiên quyết phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm; đẩy mạnh truyền thông chính sách, góp phần tạo đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân.
Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của các Bộ, ngành, địa phương trong tháo gỡ các “điểm nghẽn” đối với Đề án 06 và thực hiện Chỉ thị  18/CT-TTg để thúc đẩy phát triển thương mại điện tử.

Thủ tướng chỉ rõ những kết quả đạt được, đồng thời nêu ra một số tồn tại, hạn chế như: Tiến độ xây dựng thể chế, cơ chế, chính sách vẫn chậm so với yêu cầu; phát triển hạ tầng số còn nhiều bất cập, chưa khắc phục được tình trạng “manh mún, cát cứ thông tin, chia cắt và co cụm dữ liệu”; công tác an ninh mạng, an toàn thông tin ở nhiều nơi còn chưa được quan tâm đúng mức, tình trạng tấn công mạng có xu hướng gia tăng. Vẫn còn tình trạng chưa bảo đảm về an toàn thông tin, lộ lọt dữ liệu công dân, gây ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển kinh tế-xã hội và đời sống của người dân.

Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, triển khai hiệu quả Đề án 06 và phát triển thương mại điện tử, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế, Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính yêu cầu thời gian tới, các cấp ngành nêu cao tinh thần trách nhiệm, “không nói không, không nói khó, không nói có nhưng không làm”, phát huy quyết tâm “đã nói là làm, đã làm là có kết quả”, “chỉ bàn làm, không bàn lùi”. Tập trung xử lý dứt điểm các điểm nghẽn, tồn tại; trong đó khẩn trương hoàn thiện thể chế phục vụ phát triển dữ liệu về dân cư, kết nối, chia sẻ dữ liệu và chuyển đổi số quốc gia.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an khẩn trương hoàn thiện đề nghị xây dựng Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân và Luật Dữ liệu; sớm trình Chính phủ ban hành Nghị định về định danh và xác thực điện tử để thay thế Nghị định 59/2022/NĐ-CP. Đồng thời, phối hợp với các bộ, ngành rà soát, nghiên cứu sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý dân cư; thống nhất phương án đơn giản hóa triệt để 317 thủ tục hành chính liên quan đến khai thác dữ liệu công dân. Cùng với đó, đẩy mạnh đơn giản hóa, tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính để nâng cao số lượng, chất lượng dịch vụ công cung cấp cho người dân. Đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia, tạo tiền đề cho phát triển, khai thác các cơ sở dữ liệu quốc gia và hình thành kho thông tin định danh số cho công dân, tổ chức trong thực hiện các thủ tục hành chính. Đẩy mạnh tích hợp đồng bộ, liên thông giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia để phát triển Chính phủ số và thúc đẩy các giao dịch thương mại trên môi trường số được thường xuyên, liên tục, an toàn.

Đồng thời đề nghị, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý thuế và thực hiện đồng bộ các giải pháp về hóa đơn điện tử, nhất là trong quản lý hoạt động thương mại điện tử. Trong đó, đẩy mạnh số hóa, làm giàu cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương. Xây dựng và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu dùng chung về thương mại điện tử. Quyết liệt thực hiện các giải pháp về hóa đơn điện tử, nhất là hóa đơn điện tử trong bán lẻ trực tiếp đến người tiêu dùng. 

Thủ tướng tin tưởng, với quyết tâm, trí tuệ, tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thời gian tới sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án 06. Đồng thời, thực hiện hiệu quả việc kết nối, chia sẻ dữ liệu, nhằm mang lại lợi ích cụ thể, thiết thực cho địa phương, người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy thương mại điện tử và phát triển kinh tế-xã hội./.

HC-TC

Theo angiang.gov.vn