Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba năm 2024 tại An Giang

(sotttt.angiang.gov.vn) - Nhằm khẳng định vai trò và tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội, đồng thời khuyến khích phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng. Ngày 10/4/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch tổ chức “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam” lần thứ ba năm 2024 trên địa bàn tỉnh An Giang.
Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba năm 2024 diễn ra từ ngày 15 tháng 4 năm 2024 đến ngày 01 tháng 5 năm 2024, với thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn”; “Tặng sách hay - Mua sách thật”; “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.

 

Kế hoạch tập trung triển khai các nội dung, như: Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4 (Quyết định số 1862/QĐ-TTg ngày 04/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam). Kết hợp tuyên truyền về Ngày sách và Bản quyền thế giới 23/4 (Ngày sách thế giới 23/4); Giới thiệu rộng rãi trong quần chúng Nhân dân về “Sàn sách online - Book365.vn” do Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, Cục Xuất bản, In và Phát hành tổ chức.

Đồng thời, Tỉnh triển khai chương trình Quyên góp sách, trang thiết bị đọc sách tặng trẻ em nghèo, hỗ trợ các thư viện vùng sâu, vùng xa, biên giới và các đối tượng bảo trợ xã hội; tổ chức các tuần lễ sách, hội sách, tháng phát hành sách trọng tâm tri ân khách hàng; treo băng rôn chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba năm 2024 tại trụ sở, hệ thống cửa hàng, nhà sách; tổ chức các kênh phát hành trực tuyến, kết hợp với các nền tảng công nghệ, mạng xã hội, sàn thương mại điện tử để giới thiệu, quảng bá sách;…/.

Nguồn: Kế hoạch số 367/KH-UBND ngày 10/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
Phùng Nhung