Ngăn chặn tình trạng lừa đảo đưa lao động Việt Nam đi làm việc tại Ô-xtrây-li-a trong ngành nông nghiệp

(sotttt.angiang.gov.vn) - Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang vừa có văn bản gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thông tin tuyên truyền ngăn chặn tình trạng lừa đảo đưa lao động Việt Nam đi làm việc tại Ô-xtrây-li-a trong ngành nông nghiệp.

Để ngăn chặn tình trạng lừa đảo đưa lao động Việt Nam đi làm việc tại Ô-xtrây-li-a trong ngành nông nghiệp theo ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu khẩn trương triển khai công tác thông tin tuyên truyền ngăn chặn tình trạng lừa đảo đưa lao động Việt Nam đi làm việc tại Ô-xtrây-li-a trong ngành nông nghiệp theo như tinh thần chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 2045/BLĐTBXH-CQLLĐNN ngày 16 tháng 5 năm 2024.

Theo Công văn số 2045/BLĐTBXH-CQLLĐNN, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị thông tin, tuyên truyền tới người lao động tại địa phương về việc không đăng ký, nộp tiền cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào để tham gia chương trình lao động nông nghiệp tại Ô- xtrây-li-a cho tới khi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Đại sứ quán Ô- xtrây-li-a tại Việt Nam công bố chính thức danh sách doanh nghiệp dịch vụ Việt Nam, đơn vị sự nghiệp được lựa chọn tham gia Chương trình PALM và đơn vị được phía Ô-xtrây-li-a lựa chọn thực hiện Chương trình.

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giao Công an tỉnh theo dõi chặt chẽ tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, chủ động các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng liên quan ngăn ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý theo quy định đối với các tổ chức, cá nhân mạo danh, lợi dụng thông tin về chương trình PALM để lừa đảo, thu tiền của người lao động trái quy định pháp luật.

Theo thông tin của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, thời gian qua, đã xuất hiện một số tổ chức, cá nhân mạo danh được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và phía Ô-xtrây-li-a lựa chọn để tuyển chọn, thu tiền của người lao động trái quy định của pháp luật, có nguy cơ mất an ninh, trật tự tại một số địa phương.

Trước đó, ngày 01/3/2024, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Ngoại giao và Thương mại Ô-xtrây-li-a đã ký kết kế hoạch thực hiện Bản ghi nhớ giữa Chính phủ Ô-xtrây-li-a và Chính phủ Việt Nam về hỗ trợ công dân Việt Nam đi làm việc trong ngành nông nghiệp tại Ô-xtrây-li-a theo Chương trình PALM (The Pacific Australia Labour Mobility). Hai bên sẽ thống nhất lựa chọn đơn vị thực hiện để đưa 1.000 lao động Việt Nam đi làm việc trong ngành nông nghiệp tại Ô-xtrây-li-a, bắt đầu trong năm 2024. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Đại sứ quán Ô-xtrây-li-a tại Việt Nam sẽ thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng; các cơ quan báo chí, đài phát thanh, truyền hình ở Trung ương và địa phương, Cổng thông tin điện tử của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục Quản lý lao động ngoài nước và trang fanpage của Đại sứ quán Ô-xtrây-li-a tại Việt Nam để các doanh nghiệp dịch vụ, người lao động đủ điều kiện đăng ký tham gia Chương trình.

Nguồn: 
1. Công văn số 661/UBND-KGVX ngày 22 tháng 5 năm 2024 của UBND tỉnh An Giang;
2. Công văn số 2045/BLĐTBXH-CQLLĐNN ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Ánh Huệ
 

Tài liệu đính kèm: