Huyện Châu Thành, An Giang: Tập huấn nghiệp vụ số hóa trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, thanh toán trực tuyến và bộ chỉ số

(sotttt.angiang.gov.vn) - Ngày 29/5/2024, Sở Thông tin và Tuyền thông phối hợp Văn phòng UBND tỉnh, Viễn thông An Giang và Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Châu Thành tổ chức tập huấn cho hơn 50 cán bộ, công chức trên địa bàn huyện Châu Thành.
 

Quang cảnh Hội nghị tập huấn

Đối tượng tham gia tập huấn là lãnh đạo, công chức cấp huyện, cấp xã phụ trách tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh và Cổng dịch vụ công quốc gia.

Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp cán bộ, công chức nắm rõ nghiệp vụ số hóa trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; tái sử dụng kết quả số hóa; thanh toán phí, lệ phí hồ sơ trực tuyến và giải pháp nâng cao Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thười gian thực trên môi trường điện tử theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ./.

Phước Tài