“Hành động sớm - Chủ động trước thiên tai”- là chủ đề của Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2024

(sotttt.angiang.gov.vn) - Để hưởng ứng tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2024, Ban Chỉ huy ƯPBĐKH-PCTT&PTDS tỉnh An Giang đã có văn bản đề nghị các sở, ngành; các cơ quan thông tấn báo chí của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao tinh thần, trách nhiệm của các cấp, các ngành địa phương trong công tác phòng, chống thiên tai; sẵn sàng các phương án ứng phó với thiên tai năm 2024.

Theo đó, công tác truyền thông được tổ chức thông qua các hình thức như: Treo pano, băng rôn với các khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2024 tại trụ sở cơ quan đơn vị các cấp; Thông tin, truyền thông thông qua hệ thống đài truyền hình, truyền thanh, cơ quan báo chí địa phương và trang thông tin Phòng chống thiên tai tỉnh (facebook) về chủ đề, mục đích ý nghĩa của Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2024; Tình hình thiên tai và giải pháp phòng tránh tại địa phương; Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn hướng dẫn các ấp/khóm tuyên truyền tới người dân về phòng, chống thiên tai tại cơ sở. Công tác truyền thông được thực hiện, tập trung trong tháng 5 năm 2024./.


(Đính kèm đường link tài liệu tuyên truyền: https://drive.google.com/drive/folders/1ifUHZrcnUEXBZ6L8RtqPgKm37ED9BWYu 


Nguồn: Công văn số 26/BCH-PCTT ngày 13/5/2024 của ƯPBĐKH-PCTT&PTDS tỉnh An Giang 

Thúy Hằng