Tổ chức tuyên truyền về Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024 trên địa bàn tỉnh An Giang

(sotttt.angiang.gov.vn) - Để góp phần nâng cao nhận thức của học sinh, phụ huynh và cộng đồng về tầm quan trọng của Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024 (gọi tắt là Kỳ thi) cũng như cung cấp thông tin chính xác, kịp thời về Kỳ thi; ngày 04/6/2024, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang đã có văn bản đề nghị Cổng thông tin điện tử tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thị xã, thành phố, Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền trước, trong và sau Kỳ thi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Theo đó, trước Kỳ thi thực hiện tuyên truyền về mục đích, yêu cầu của Kỳ thi; thông tin chung về kỳ thi (số liệu thí sinh đăng ký, các Điểm thi tại địa phương); lịch thi và các mốc thời gian quan trọng trong công tác tổ chức Kỳ thi; công tác chuẩn bị, tổ chức Kỳ thi; các khuyến cáo cần thiết để các em học sinh và phụ huynh chuẩn bị tốt cho Kỳ thi (nhắc nhở thí sinh về những vật dụng không được phép mang vào phòng thi, đặc biệt là điện thoại di động và các phương tiện thu phát thông tin); công tác đảm bảo an toàn giao thông, thông tin liên lạc cho Kỳ thi. 

Trong Kỳ thi thực hiện thông tin tình hình diễn ra Kỳ thi; thông tin các hoạt động đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, khách quan, công bằng, tạo điều kiện thuận lợi theo quy định cho thí sinh của Kỳ thi.

Sau Kỳ thi thông tin tình hình sau Kỳ thi; thời gian công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024, thời gian thu nhận đơn phúc khảo, xét công nhận tốt nghiệp THPT (sau phúc khảo),…

Tổ chức tuyên truyền nội dung Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 16/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 30/5/2024 của UBND tỉnh An Giang về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024 trên địa bàn tỉnh An Giang. Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang kịp thời đăng tải thông tin về Kỳ thi và kết quả Kỳ thi trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh ngay sau khi có kết quả. Năm 2024, toàn tỉnh dự kiến bố trí tại 46 Điểm thi, 935 Phòng thi với tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 20.401./.

Nguồn: 

1- Công văn số 855/STTTT–TTBCXB ngày 04/6/2024 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang;

2- Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 20/5/2024 của Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tỉnh An Giang.

Thúy Hằng