Tổ chức Hội thảo khoa học “Giải pháp hỗ trợ nông dân – Hợp tác xã nông nghiệp – Doanh nghiệp chuyển đổi số trong quản lý, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm”

(sotttt.angiang.gov.vn) - Ngày 23/5/2023, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội thảo khoa học “Giải pháp hỗ trợ nông dân – Hợp tác xã nông nghiệp – Doanh nghiệp chuyển đổi số trong quản lý, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm”. Ông Đoàn Ngọc Phả - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật; ông Trương Kiến Thọ - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì Hội thảo.

Các đại biểu tham dự Hội thảo khoa học
Ông Đoàn Ngọc Phả - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh An Giang phát biểu khai mạc Hội thảo

Đến tham dự Hội thảo khoa học “Giải pháp hỗ trợ nông dân – Hợp tác xã nông nghiệp – Doanh nghiệp chuyển đổi số trong quản lý, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm” có các nhà lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành, doanh nghiệp; các nhà khoa học, chuyên gia; đại diện Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và các Hợp tác xã tiêu biểu trong tỉnh.

TS. Đoàn Thanh Nghị - Trường Đại học An Giang báo cáo tham luận

Tại sự kiện, các diễn giả đã trình bày và cùng thảo luận về các nội dung về chuyển đổi số trong nông nghiệp ở An Giang và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long như: Thực trạng chuyển đổi số trong nông nghiệp; các mô hình chuyển đổi số mang lại hiệu quả của nông dân – Hợp tác xã nông nghiệp – Doanh nghiệp; Các giải pháp hỗ trợ nông dân – Hợp tác xã nông nghiệp – Doanh nghiệp chuyển đối số trong quản lý, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.
Hội thảo đã nhận được 29 bài tham luận của các đại biểu. Qua đó, giúp đánh giá tổng quan thực trạng chuyển đổi số và đề ra các giải pháp hiệu quả như: Chuyển đổi số trong nông nghiệp tại An Giang; Phát triển nền kinh tế tuần hoàn dựa vào chuyển đổi số; CSDL chuỗi cung ứng nông sản trên nền tảng Blockchain; Ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý chuỗi cung ứng nông sản; Ứng dụng IoT để quản lý nước trong canh tác lúa ứng phó với điều kiện biến đổi khí hậu; Ứng dụng công nghệ sấy trục đứng sử dụng năng lượng mặt trời trong chế biến nông sản tỉnh An Giang và vùng Đồng bằng sông Cửu Long,…

Qua các tham luận, đã có nhiều mô hình chuyển đổi số đang phát triển và những phân tích, đánh giá, kiến nghị đề xuất rất có giá trị trong thực tiễn giúp đưa ra các giải pháp chuyển đổi số có tính đột phá cho quản lý, sản xuất và tiêu thụ không chỉ ở An Giang mà còn cho nền kinh tế nông nghiệp cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian tới./.

Phương Linh