Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các nhà mạng đến 15/4/2024 phải xử lý xong Sim rác

(sotttt.angiang.gov.vn) - Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu “xử lý triệt để vấn đề SIM rác. Chủ tịch, Tổng Giám đốc các công ty, các doanh nghiệp viễn thông di động phải chịu trách nhiệm cá nhân về SIM rác”, trong thời gian qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã nhắc nhở Người đứng đầu doanh nghiệp (Chủ tịch, Tổng giám đốc) yêu cầu phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp xử lý, thu hồi, ngăn chặn triệt để tình trạng SIM rác; chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm bảo đảm thông tin thuê bao đúng quy định. Kết quả, trong năm 2023 các doanh nghiệp đã hoàn thành việc rà soát, bảo đảm thông tin của 125 triệu thuê bao đang hoạt động trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Hiện nay, trên thị trường vẫn còn SIM đã được nhập sẵn thông tin thuê bao, kích hoạt sẵn dịch vụ di động trên kênh phân phối, các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông (SIM có dấu hiệu tồn kênh) mà người dân có thể mua, sử dụng, không thực hiện đăng ký thông tin thuê bao theo quy định. Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu Người đứng đầu doanh nghiệp trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm nghiêm túc triển khai các nội dung sau:
Trước ngày 15/4/2024: Hoàn thành xử lý toàn bộ các SIM có dấu hiệu tồn kênh, bảo đảm tất cả các Sim được bán tại các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông không nhập sẵn thông tin thuê bao trước khi kích hoạt. Tổ chức rà soát, làm rõ việc sử dụng các số thuê bao do tổ chức, cá nhân thuộc tập thuê bao có giấy tờ đăng ký nhiều SIM (từ 04 đến 09 SIM trên một giấy tờ) bảo đảm thông tin thuê bao đầy đủ, chính xác theo quy định, các tổ chức, cá nhân đã thực hiện xác thực việc đang sở hữu, sử dụng các số thuê bao đã đăng ký, chịu trách nhiệm trong trường hợp số thuê bao mình đứng tên sử dụng cho các hành vi vi phạm pháp luật. 

Từ ngày 15/4/2024, các doanh nghiệp viễn thông di động chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu trên thị trường còn xuất hiện SIM của doanh nghiệp mình được kích hoạt sẵn, mua, bán, lưu thông. 

Đề nghị Người đứng đầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm các nội dung nêu trên, quán triệt việc triển khai, thực hiện đến từng đơn vị, cá nhân trong doanh nghiệp; định kỳ hàng tuần báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông).

Nguồn: Công văn số 877/BTTTT-CVT ngày 13/3/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Nguyễn Thuận
 

Tài liệu đính kèm: