Yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm việc xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại địa phương

(sotttt.angiang.gov.vn) - Sở Ngoại vụ vừa có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh đề nghị tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam (Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg ) và các văn bản có liên quan đã được Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành để đảm bảo thực hiện đúng quy trình, thủ tục theo quy định; có sự phối hợp kịp thời giữa các cơ quan liên quan, quản lý chặt chẽ các hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả và an ninh trật tự.

Thời gian qua, nhằm triển khai Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, tổ chức, địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm việc xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chế độ thông tin, báo cáo theo quy định tại Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên rà soát tình hình tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại địa phương; kịp thời phát hiện, phối hợp xử lý các tổ chức, đơn vị, cá nhân tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế không xin phép đúng theo quy định, dảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự tại địa phương liên quan đến công tác hội nghị, hội thảo quốc tế.

Theo quy định của Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg, “Hội nghị, hội thảo quốc tế” là hội nghị, hội thảo có yếu tố nước ngoài, được tổ chức theo hình thức gặp gỡ trực tiếp trên lãnh thổ Việt Nam, hoặc theo hình thức trực tuyến với ít nhất một đầu cầu thuộc lãnh thổ Việt Nam, bao gồm: Hội nghị, hội thảo do các cơ quan, tổ chức thành lập theo pháp luật Việt Nam thuộc thẩm quyền quản lý của Chính phủ, cơ quan hành chính nhà nước ở trung ương và chính quyền địa phương tổ chức có sự tham gia hoặc có nhận tài trợ của nước ngoài; Hội nghị, hội thảo do các cơ quan, tổ chức nước ngoài đã được cấp có thẩm quyền cho phép hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam tổ chức.

Việc xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế theo quy định tại An Giang, được thực hiện theo Danh mục thủ tục hành chính ban hành tại Quyết định số 1295/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý của Sở Ngoại vụ tỉnh An Giang. Theo đó, 04 thủ tục hành chính bao gồm: (1) Cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ; (2) Cho chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ; (3) Cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế không thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ; (4) Cho chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế không thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ.

Trong giai đoạn từ năm 2020 đến tháng 02/2024, các đơn vị trên địa bàn tỉnh An Giang đã thực hiện đúng các thủ tục, quy trình theo quy định, triển khai đúng theo các nội dung, lịch trình đã xin phép, đảm bảo mang lại lợi ích thiết thực cho địa phương, chưa phát hiện các hoạt động của hội nghị, hội thảo quốc tế xin phép tổ chức tại địa phương liên quan các vấn đề về biên giới, nhạy cảm, phức tạp, vi phạm pháp luật về an ninh trật tự./.

Nguồn: 
1. Công văn số 332/SNgV-HTQT-BG-LS ngày 21/3/2024 của Sở Ngoại vụ tỉnh An Giang;
2. Công văn số  291/SNgV-HTQT-BG-LS ngày 12/3/2024 của Sở Ngoại vụ tỉnh An Giang;
3. Công văn số 364/UBND-NC ngày 07/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại địa phương;
4. Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.
 

Ánh Huệ

Tài liệu đính kèm: