Tuyên truyền, phổ biến nội dung “Cẩm nang phòng, chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng”

Sở TT&TT AG – Sở Thông tin và Truyền thông An Giang vừa ban hành văn bản gửi các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, phổ biến “Cẩm nang phòng, chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng”

Hình ảnh cách xác định tin giả

Theo đó, ngày 27/12/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xuất bản cuốn “Cẩm nang phòng, chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng” nhằm cung cấp các kiến thức, kỹ năng cơ bản để cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia không gian mạng thuận lợi hơn trong việc nhận biết và xử lý vấn nạn tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng hiện nay.

Nhằm giúp người sử dụng có thể nhận biết và cảnh giác hơn với các thông tin giả mạo, sai sự thật. Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương quan tâm triển khai một số nội dung sau:

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung “Cẩm nang phòng, chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng” đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị. Đồng thời đăng tải lên trang/cổng thông tin điện tử của cơ quan đơn vị để người dân biết, chung tay loại trừ tin giả, tin sai sự thật.

2. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến nội dung Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội (do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành theo Quyết định số 874/QĐ-BTTTT ngày 17/6/2021) phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và đặc thù của cơ quan, tổ chức của mình.

3. Các cơ quan báo chí địa phương tập trung tăng tuyên truyền, phổ biến rộng rải nội dung “Cẩm nang phòng, chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng” trên các chuyên trang, chuyên mục phù hợp theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, nhằm giúp cộng đồng người dùng nhận biết, ứng xử phù hợp và góp phần chung tay loại trừ tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng.

Tài liệu được đăng tải trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang và Cổng thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ: www.angiang.gov.vn hoặc www.sotttt.angiang.gov.vn./.

Quách Vân 

(Nguồn Công văn số 265/STTTT-TTBCXB ngày 01/3/2023 của Sở TT&TT

Quách Vân