Truyền thông về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2024

(sotttt.angiang.gov.vn) - Ngày 25/3/2024, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang đã ban hành Kế hoạch thực hiện công tác truyền thông về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT)  năm 2024, với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”.

Kế hoạch yêu cầu công tác tuyên truyền phải thực hiện thường xuyên, kịp thời, có sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị để góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức và ý thức tự giác chấp hành các quy định pháp luật về TTATGT đối với người tham gia giao thông. 

Thông qua các nội dung văn bản quy phạm pháp luật, như: Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm TTATGT trong tình hình mới; Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 05/4/2022 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022-2025; Kế hoạch số 01/KH-ATGT ngày 05/3/2024 của Ban An toàn giao thông tỉnh An Giang về việc Bảo đảm TTATGT năm 2024;… 

Các quy tắc giao thông đường bộ; quy định về tốc độ đối với xe cơ giới đường bộ; phòng chống uống rượu, bia đối với lái xe; đội mũ bảo hiểm; điều kiện bảo đảm an toàn phương tiện thủy chở khách; vận động người đi đò mặc áo phao hoặc sử dụng dụng cụ nổi cá nhân,… Phê phán các hành vi vi phạm pháp luật về TTATGT, nêu gương người tốt, việc tốt trong bảo đảm TTATGT; Những hậu quả, hệ lụy do tai nạn giao thông gây ra đối với người tham gia giao thông, đối với gia đình, người thân và xã hội, để các cơ quan, đơn vị, cá nhân và mọi tầng lớp Nhân dân biết và chấp hành nghiêm theo quy định.

Tuyên truyền hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm 2024. Các hoạt động và kết quả thực hiện công tác bảo đảm TTATGT trên địa bàn tỉnh năm 2024./.

Nguồn: Kế hoạch số 35/KH-STTTT ngày 25/3/2024 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang  

Phùng Nhung