Khảo sát vị trí thiết lập Cụm thông tin điện tử phục vụ thông tin đối ngoại khu vực biên giới tại khu vực Cửa khẩu quốc gia Vĩnh Hội Đông

(sotttt.angiang.gov.vn) - Ngày 29/5, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND huyện An Phú và các đơn vị, địa phương liên quan thực hiện khảo sát vị trí cụ thể thiết lập Cụm thông tin điện tử công cộng tại khu vực Cửa khẩu quốc gia Vĩnh Hội Đông. Về phía Đoàn công tác cấp tỉnh có đồng chí Võ Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở; Trung tá Nguyễn Di Khải, Phó Chủ nhiệm Chính trị đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Về phía UBND huyện An Phú có ông Lê Thanh Phương, Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện An Phú.
 

Tại buổi khảo sát, Đoàn khảo sát xác định vị trí cụ thể để triển khai thủ tục thiết lập Cụm thông tin điện tử công cộng tại Cửa khẩu Quốc gia Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, tỉnh An Giang, theo Hế hoạch số 337/KH-UBND ngày 02/4/2024 của UBND tỉnh triển khai “Tiểu dự án 1: Giảm nghèo về thông tin - Dự án 6. Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2024”.

Thông qua đó, Đoàn khảo sát rà soát các quy định, nội dung liên quan phục vụ thiết lập và công tác phối hợp quản lý, vận hành, bảo trì nhằm đảm bảo an toàn cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị; đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho hệ thống máy tính, phần mềm điều khiển và hệ thống kết nối truyền dẫn tới đơn vị quản lý nội dung thông tin; đồng thời, phát huy được hiệu quả thông tin, tuyên truyền của Cụm thông tin điện tử sau khi thiết lập phục vụ cho công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới tỉnh An Giang./.

Ánh Huệ