Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang tổ chức tập huấn triển khai thực hiện các nội dung Đề án 938 năm 2024

(sotttt.angiang.gov.vn) - Ngày 26/3/2024, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang tổ chức tập huấn cho hơn 50 cán bộ của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, huyện triển khai thực hiện các nội dung của Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề liên quan đến phụ nữ giai đoạn II (2022 – 2027)” năm 2024 (Đề án 938). Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang Quang Lê Hồng Chuyên đến dự và phát biểu khai mạc.

 Đồng chí Quang Lê Hồng Chuyên, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát biểu khai mạc Tập huấn

 


 Quang cảnh lớp tập huấn

Báo cáo viên trình bày các chuyên đề về: “Cha mẹ đồng hành cùng trẻ em trong quá trình phát triển thể chất và tinh thần” và “Vai trò của cha mẹ trong phòng, chống bạo lực góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc”. Qua đó, giúp các học viên trang bị thêm kiến thức, phục vụ tốt cho công tác triển khai thực hiện các nội dung của Đề án 938, bám sát chủ đề trọng tâm của năm 2024 là “Giáo dục cha mẹ trong chăm soc và bảo vệ trẻ em”./.


Thúy Hằng