Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang tham gia Hội nghị trực tuyến học tập Chuyên đề năm 2024

(sotttt.angiang.gov.vn) - Sáng ngày 12/01/2024, đồng chí Lê Quốc Cường – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang đã chủ trì điểm cầu tại Sở Thông tin và Truyền thông, cùng toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tham dự Hội nghị trực tuyến triển khai học tập Chuyên đề năm 2024 “An Giang học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống nhân dân”. 

 

Quang cảnh hội nghị điểm cầu Trung tâm. Ảnh: Cổng thông tin Đảng bộ tỉnh

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang - Nguyễn Hữu Thịnh triển khai nội dung Chuyên đề năm 2024 của tỉnh An Giang; tính đột phá của chuyên đề năm nay so với những năm trước ở điểm gắn việc điểm  gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Tôn.
Tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang - Lê Văn Nưng khẳng định việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024 “An Giang học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống nhân dân” có ý nghĩa rất quan trọng trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Chuyên đề lần này đã đề cập đến một số vấn đề quan trọng liên quan đến nâng cao đời sống nhân dân và phát triển kinh tế. Để đạt được mục tiêu này, cần sự đóng góp và hỗ trợ từ tất cả mọi người, cần đồng lòng, cùng nhau nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế và cải thiện đời sống của mọi người. Đây là một thông điệp sâu sắc và ý nghĩa mà các cấp lãnh đạo đảng, chính quyền An Giang muốn truyền tải đến quần chúng nhân dân./.

TQP