sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Thông báo

14/10/2021 Công văn mới nhất 13/10/2021 của UBND TP Long Xuyên về việc thực hiện phòng chống dịch Covid19.

Sở TT&TT AG - Ngày 13/10/2021, UBND thành phố Long Xuyên ban hành văn bản số 5052/UBND-VX về việc thực hiện phòng chống dịch Covid19....

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .