sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Thông báo

23/05/2023 An Giang – Tăng cường công tác quản lý hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp trên địa bàn

(sotttt.angiang.gov.vn) – Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành văn bản tăng cường công tác quản lý hoạt động trang thông tin điện tử tổng...

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .