sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Danh sách phóng viên cơ quan báo chí ngoài tỉnh thường trú, phụ trách trên địa bàn tỉnh An Giang

Danh sách phóng viên cơ quan báo chí ngoài tỉnh thường trú, phụ trách trên địa bàn tỉnh An Giang

04/07/2022 Sở TTTT AG - Cập nhật tháng 7 năm 2022

 

Hoặc xem chi tiết  TẠI ĐÂY

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .

@media (min-width: 320px) and (max-width: 767px){ .table-customize > tbody > tr > td a { display: block; float: right; } }