sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Hội nghị thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Hội nghị thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2021 - 2026

04/04/2022 Sở TT&TT AG - Thông cáo Nội dung chương trình Hội nghị thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

THÔNG CÁO

Hội nghị thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2021 - 2026

 

Nhằm trao đổi chia sẻ những kinh nghiệm hay của các tỉnh, thành phố trong khu vực và các tỉnh bạn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân nhất là hoạt động thực tiễn theo Luật Tổ chức chính Quyền địa phương. Ngày 28/02/2022, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 09/KH-HĐND về việc tổ chức Hội nghị thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

 

Nội dung chương trình Hội nghị như sau:

Ngày làm việc thứ nhất (05/4/2022)

Ngày làm việc thứ 2 (06/4/2022)

Từ 14h00 – 16h30:

Tọa đàm Chủ đề “Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc và Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng song Cửu Long làn thứ nhất, nhiệm kỳ 2021 - 2026”, tại Hội trường UBND tỉnh.

 

Từ 7h30 – 11h30:

Diễn ra Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2021-2026, tại Hội trường tỉnh.

Nội dung chính của Hội nghị:

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; thông qua Chương trình Hội nghị.

- Phát biểu chào mừng Hội nghị của Đồng chí Lê Hồng Quang - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang.

- Phát biểu khai mạc Hội nghị của đồng chí Lê Văn Nưng – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang.

- Trình chiếu phóng sự về hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang.

- Phát biểu đề dẫn hội nghị của đồng chí Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng ban công tác Đại biểu.

- Báo cáo kết quả buổi tọa đàm chiều ngày 05/4/2022.

- Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố phát biểu tham luận tại hội nghị.

- Phát biểu trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm của đại biểu các tỉnh, thành phố và đại biểu các Bộ ngành Trung ương.

- Chuyển giao công tác đăng cai tổ chức Hội nghị tiếp theo giữa Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang và Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang.

- Phát biểu chỉ đạo của Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội.

- Phát biểu ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội và bế mạc Hội nghị của đồng chí Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang.

- Bế mạc Hội nghị.

 

Từ 16h30 – 17h00:

Hội ý trưởng Đoàn HĐND tỉnh, thành phố Khu vực ĐBSCL lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2021 – 2026: “Trao đổi, thống nhất một số vấn đề có liên quan trước khi diễn ra Hội nghị toàn thể diễn ra vào sang ngày 06/4/2022”, tại Hội trường UBND tỉnh.

 

 

Nguồn: Thông cáo số 08/TC-HĐND ngày 31/3/2022

LNT

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .

@media (min-width: 320px) and (max-width: 767px){ .table-customize > tbody > tr > td a { display: block; float: right; } }