sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Thực hiện đổi giấy phép lái xe tại các Bưu điện hoặc Một cửa huyện, thị xã, thành phố

Thực hiện đổi giấy phép lái xe tại các Bưu điện hoặc Một cửa huyện, thị xã, thành phố

24/09/2021 Sở TT&TT AG - Trong thời gian qua, do dịch bệnh Covid -19 bùng phát diễn biến phức tạp, tỉnh An Giang thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc áp dụng Chỉ thị số 15/CT-TTg và số 16/CT-TTg thực hiện giãn cách xã hội “ai ở đâu ở đó” nhằm hạn chế lây lan trong cộng đồng.

 

Do đó, để tiếp tục việc thực hiện đổi, cấp lại giấy phép lái xe trên địa bàn tỉnh, Sở Giao thông vận tải Thông tỉnh An Giang thông báo đến các tổ chức, cá nhân như sau:

 

1. Thực hiện đổi, cấp lại giấy phép lái xe trực tiếp tại các Bưu điện hoặc Một cửa huyện, thị xã, thành phố.

 

2. Đối với TP. Long Xuyên thực hiện tại Bưu điện thành phố Long xuyên.

 

3. Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh tạm dừng thực hiện đổi, cấp lại giấy phép lái xe cho đến khi có thông báo mới.

 

Nguồn: Công văn số 229/TB-SGTVT ngày 13/09/2021 của Sở GTVT

LNT

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .