sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

An Giang thông báo cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh (Cập nhật ngày 12/11/2021)

An Giang thông báo cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh (Cập nhật ngày 12/11/2021)

16/11/2021 Sở TT&TT AG - Ngày 12/11, Sở Y tế tỉnh An Giang đã có thông báo số 3946/TB-SYT về cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang.

Theo đó, cấp độ dịch của tỉnh An Giang là “Cấp 3” - nguy cơ cao, tương ứng với màu cam.

 

Đối với cấp huyện An Giang có 1 huyện có cấp độ dịch “Cấp 1” - nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với màu xanh là huyện Thoại Sơn. Có 3 huyện, thành phố có cấp độ dịch thuộc “Cấp 2” - nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng gồm TP. Long Xuyên, huyện Châu Thành,  Phú Tân.

 

4 huyện, thị xã có cấp độ dịch là “Cấp 3” gồm các huyện An Phú, Châu Phú, Chợ Mới, TX. Tân Châu; và 3 huyện, thành phố có cấp độ dịch là “Cấp 4” – nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ gồm TP. Châu Đốc, huyện Tịnh Biên, Tri Tôn.

 

Đối với cấp xã, An Giang có 46 đơn vị thuộc cấp độ dịch “Cấp 1”, 60 đơn vị thuộc cấp độ dịch “Cấp 2”, 26 đơn vị thuộc cấp độ dịch “Cấp 3”, và 24 xã thuộc cấp độ dịch “Cấp 4 ”./.

 

PTAH

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .