sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Công văn và bảng điểm thi đua năm 2022 đối với Phòng VHTT; Đài TT; Trung tâm VH-TT&TT và các Doanh nghiệp BC-VT

Công văn và bảng điểm thi đua năm 2022 đối với Phòng VHTT; Đài TT; Trung tâm VH-TT&TT và các Doanh nghiệp BC-VT

11/05/2022

LINK tải Văn bản: 

https://vpdt.angiang.gov.vn/cong-khai-van-ban-an-giang?id=1088

BBT

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .

@media (min-width: 320px) and (max-width: 767px){ .table-customize > tbody > tr > td a { display: block; float: right; } }