sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2021 – 2025.

Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2021 – 2025.

12/08/2021 Sở TT&TT AG – Ngày 05/8/2021, Ban Chỉ đạo thông tin tuyên truyền ASEAN đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2021 - 2025 triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về Tuyên truyền Quảng bá ASEAN nhằm tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền quảng bá ASEAN giai đoạn 2021 - 2025.

 

Theo đó, nội dung tuyên truyền sẽ bám sát Chủ đề ASEAN theo từng năm, tuyên truyền hoạt động của ASEAN trên cả 3 trụ cột: Chính trị - An ninh, Kinh tế, Văn hoá - Xã hội,  những đóng góp của Việt Nam trong việc xây dựng Cộng đồng ASEAN và củng cố vị thế của ASEAN. Tuyên truyền về hợp tác ASEAN ứng phó COVID-19. Trong đó, cập nhật tiến độ về tình hình triển khai các sáng kiến chung của ASEAN trong ứng phó COVID-19; sự chủ động của Việt Nam trong việc triển khai hiệu quả các tuyên bố/ kế hoạch hành động nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực của dịch Covid-19 và tăng cường kết nối chuỗi cung ứng khu vực.

 

Đồng thời, tuyên truyền về lợi ích mà Cộng đồng ASEAN mang lại thông qua các phóng sự, bài viết chuyên đề, v.v. về các nhân vật, câu chuyện thực tiễn. Tuyên truyền về bản sắc Cộng đồng ASEAN, nâng cao cảm nhận thuộc về một cộng đồng chung.

 

Về hình thức tuyên truyền, Kế hoạch nêu rõ, công tác tuyên truyền sẽ được thực hiện thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng, đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông mới (trên internet, mạng xã hội như Facebook, Zalo, Youtube, Gapo, Lotus, VCNET…). Tổ chức các hoạt động quảng bá mang tính đại chúng như hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, hội chợ, triển lãm về ASEAN; các hình thức trực quan pa nô, áp phích, băng rôn, bảng điện tử,… quảng bá các điểm đến và các sản phẩm du lịch trong 10 quốc gia ASEAN,… Tổ chức hội nghị, hội thảo, toạ đàm, tập huấn chuyên đề cung cấp thông tin về các nội dung trọng tâm, kết quả hợp tác ASEAN trong các lĩnh vực; phối hợp với các tổ chức đoàn thể lồng ghép tuyên truyền về ASEAN trong các buổi nói chuyện, trao đổi chuyên đề. Biên soạn, phát hành các ấn phẩm tuyên truyền về ASEAN, mục tiêu, nội hàm của Cộng đồng ASEAN, sự tham gia của Việt Nam trong ASEAN,… Bên cạnh đó, công tác truyền thông còn thực hiện thông qua các cuộc thi, giải thưởng, xây dựng giáo trình chuyên đề trong trường học; Tổ chức các đoàn phóng viên thực hiện các chương trình chuyên đề, điển hình tiêu biểu trong hợp tác ASEAN và có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của Cộng đồng ASEAN./.

Thúy Hằng.

Nguồn: Quyết định số 01/QĐ-BCĐASEAN ngày 05/8/2021

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .