sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Tổng kết 10 năm thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, thông tin đối ngoại khu vực biên giới, biển, đảo giai đoạn 2011-2020

Tổng kết 10 năm thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, thông tin đối ngoại khu vực biên giới, biển, đảo giai đoạn 2011-2020

13/12/2021 (Sở TT&TT AG) – Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trong công tác thông tin, tuyên truyền, thông tin đối ngoại khu vực biên giới, biển, đảo giai đoạn 2011-2020

 

Sáng ngày 09/12/2021, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) phối hợp Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết chương trình phối hợp trong công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại khu vực biên giới, biển, đảo giai đoạn 2011 – 2020. Đồng chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Phạm Anh Tuấn,  Thứ trưởng Bộ TT&TT và Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chỉnh ủy BTL BĐBP, cùng đại diện các bộ, ngành trung ương, UBND, Sở TT&TT, Bộ Chỉ huy BĐBP của 44 tỉnh, thành phố biên giới.

 

Đồng chủ trì tại điểm cầu tỉnh An Giang có đồng chí Lê Quốc Cường - Giám đốc Sở TT&TT và Thượng tá Lê Hoàng Việt - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cùng đại diện lãnh đạo của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh. Tại điểm cầu 05 huyện biên giới, có đại diện Thường trực UBND huyện, Ban Tuyên giáo huyện ủy, Trưởng phòng Văn hóa thông tin, Trưởng Đài Truyền thanh, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh, Bí thư, Chủ tịch các xã, phường, thị trấn biên giới và Lãnh đạo các Đồn biên phòng tuyến biên giới.

 

Đồng chí Thượng tá Lê Hoàng Việt, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phát biểu tại Hội nghị (bìa phải)

 

Tại Hội nghị, Ông Đoàn Công Huynh – Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại đã báo cáo tóm tắt, đánh giá kết quả 10 năm thực hiện chương trình phối phối hợp giữa hai đơn vị. Trong quá trình triển khai thực hiện, dưới sự chỉ đạo và thống nhất thực hiện xuyên suốt từ cơ quan Trung ương đến các địa phương giữa hai bên, cả 07 nội dung phối hợp được xác định trong Chương trình đều cơ bản đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, trong đó có nhiều nội dung đạt kết quả tích cực, nổi bật, góp phần khẳng định sự đúng đắn, tính sáng tạo, hiệu quả, ý nghĩa nhiều mặt của việc phối hợp giữa hai lực lượng trên địa bàn.

 

Hoạt động phối hợp giữa Sở TT&TT và Bộ Chỉ huy BĐBP được triển khai tới nhiều đối tượng với các hình thức phong phú, đa dạng, cơ bản đáp ứng được yêu cầu thông tin và định hướng dư luận xã hội; các ngành chức năng đã chủ động nắm chắc và dự báo được tình hình nổi lên ở khu vực biên giới. Công tác TTĐN đã được các cấp, các ngành nhận thức đúng đắn và giúp cho các cơ quan, đơn vị hai bên thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của ngành mình. Kết quả công tác thông tin, tuyên truyền và TTĐN đã góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác trước các âm mưu, thủ đoạn, chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, phản động; đấu tranh có hiệu quả với những luận điệu xuyên tạc, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, tình đoàn kết giữa Việt Nam với các nước láng giềng; góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác, đầu tư phát triển văn hóa - xã hội khu vực biên giới; thực hiện chủ trương mở cửa, hội nhập, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn đã nhấn mạnh, để chương trình phát huy hiệu quả trong thời gian tới, cần phải đổi mới cách làm, xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể; thường xuyên tổ chức sơ kết 3 tháng/lần, nhân rộng các mô hình, cách làm hay, giải quyết các khó khăn, vướng mắc của địa phương; tăng thời lượng phát sóng công tác thông tin đối ngoại trên các phương tiện thông tin đại chúng; ưu tiên đầu tư hệ thống truyền thanh thông minh cho các khu vực biên giới, đặc biệt là các thôn, khóm, ấp vùng sâu, vùng xa; Các Sở TT&TT căn cứ các Chương trình, kế hoạch của bộ, tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai tại địa phương...

 

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy BTL  BĐBP chỉ đạo: đề nghị các cơ quan, đơn vị chức năng tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc nội dung hai bên đã ký kết; quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức đầy đủ vai trò về thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, cần tập trung triển khai đem lại hiệu quả tích cực; chủ động ban hành các nhiệm vụ kế hoạch theo từng giai đoạn, sát với nhiệm vụ của đơn vị; bám sát tình hình thực tế, lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp tại địa phương; tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên mục “Vì chủ quyền, An ninh biên giới” của BĐBP các tỉnh, thành phố; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Sở TT&TT các tỉnh, thành lựa chọn những nội dung liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, công tác biên phòng, hoạt động đối ngoại biên phòng để kịp thời tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và cụm TTĐN ...

 

* Một số kết quả nổi bật trong triển khai chương trình phối hợp giữa Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

 

Sau gần 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp, với tinh thần trách nhiệm, sự nổ lực, phối hợp chặt chẽ giữa Sở Thông tin và truyền thông và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, sự phối hợp, hỗ trợ của các sở, ban ngành tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là các xã, phường, thị trấn biên giới, đã tạo thuận lợi trong triển khai thực hiện Chương trình phối hợp và đạt được hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, Nhân dân, lực lượng vũ trang trên khu vực biên giới về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các hiệp ước, hiệp định, quy chế biên giới; phát huy vai trò trách nhiệm tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

 

Trong thời gian qua, hằng năm tỉnh An Giang đã dành nguồn lực, kinh phí đầu tư, mua sắm các trang thiết bị kỹ thuật cho các đồn biên phòng, phục vụ công tác tuyên truyền tại khu vực biên giới: mua sắm trang thiết bị tin học máy tính, máy in, thiết bị truyền thanh; hỗ trợ đường truyền internet cáp quang tốc độ cao các xã biên giới; triển khai xây dựng, lắp đặt 01 màn hình led rộng 40m2 tại khu vực của khẩu Quốc tế Tịnh Biên; xây dựng mới 15 cụm pano phục vụ hoạt động thông tin, tuyên truyền, thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới.

 

Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm trang bị những kiến thức cho cán bộ Biên phòng tuyến biên giới về kỹ năng về sử dụng tin học, phần mềm ứng dụng, khai thác tài nguyên trên môi trường internet, kỹ viết tin, bài cơ bản, gồm có phần lý thuyết và thực hành; Tổ chức in ấn tờ rơi, áp phích tuyên truyền tại khu vực ra vào cửa khẩu, khu vực đông dân cư tại các địa bàn biên giới... cung cấp những thông tin hết sức cần thiết cho nhân dân vùng biên giới, góp phần nâng cao nhận thức của người dân khu vực biên giới trong việc tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

 

Hoạt động truyền thông về thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức: hệ thống cụm thông tin cơ sở màn hình Led tại cửa khẩu, chuyên mục trên Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang, hệ thống Đài Truyền thanh cấp huyện, cấp xã, hệ thống cụm pano tại khu vực biên giới, các sản phẩm tờ rơi, áp phích, video ... đã góp phần nâng cao sự hiểu biết, nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân về trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biên giới Quốc gia của toàn xã hội, nâng cao ý thức đấu tranh bảo vệ, giữ gìn chủ quyền biên giới quốc gia; góp phần cổ vũ tinh thần yêu nước, khơi gợi lòng tự hào dân tộc trong xây dựng và bảo vệ đất nước, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, củng cố khối Đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa bàn biên giới.

 

Bên cạnh đó, các đồn biên phòng đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, kết nghĩa, cụm dân cư hai bên biên giới ký kết nghĩa. Thường xuyên tổ chức các hoạt động như: khám chữa, cấp phát thuốc miễn phí cho người nghèo, hỗ trợ tặng lúa giống và bò giống cho nông dân nghèo, xây dựng nhà văn hóa hữu nghị Việt Nam – Campuchia, trao tặng các suất học bổng cho học sinh nghèo. Qua đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền quan hệ truyền thống hữu nghị giữa hai bên, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc và quan điểm sai trái, thù địch; tăng cường mối quan hệ đoàn kết, phối hợp giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra trên tuyến biên giới.

 

Qua Chương trình phối hợp đã góp phần nâng cao năng lực truyền thông về thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới của tỉnh, từ đó giúp nhân dân trên khu vực biên giới nâng cao hiểu biết về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt, để nhân dân thấy được vị trí, tầm quan trọng của vùng biên giới đối với an ninh biên giới Quốc gia. Đồng thời nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác của nhân dân trước những âm mưu, thủ đoạn, chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, tích cực tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới Quốc gia.

 

Quách Vân – Thúy Hằng

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .

@media (min-width: 320px) and (max-width: 767px){ .table-customize > tbody > tr > td a { display: block; float: right; } }