sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VIII

Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VIII

18/06/2022 Sở TTTT AG - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang vừa có văn bản gửi các địa phương, cơ quan báo chí trong tỉnh và các đơn vị liên quan đôn đốc tham gia Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VIII.

 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các địa phương, đơn vị có liên quan triển khai Giải thưởng rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.  Các cơ quan báo chí, truyền thông trong tỉnh thông tin, tuyên truyền về Giải thưởng và vận động, đôn đốc phóng viên, biên tập viên tích cực tham gia Giải thưởng đúng thời gian quy định.

 

Ảnh minh họa

 

Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại là giải thưởng do Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại phối hợp với các cơ quan báo chí chủ lực, gồm Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan như: Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh,... tổ chức hàng năm.

 

Giải thưởng nhằm khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác thông tin đối ngoại trong việc (i) thông tin về tình hình trong nước, về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quan điểm và lập trường của Việt Nam về các vấn đề quốc tế và khu vực; (ii) quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam, nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của đất nước; (iii) đấu tranh phản bác những thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc về Việt Nam trên các lĩnh vực chủ quyền lãnh thổ quốc gia, dân tộc, dân chủ, nhân quyền. Tôn vinh những tác giả, nhóm tác giả có sản phẩm, sáng kiến, ý tưởng xuất sắc trong lĩnh vực thông tin đối ngoại. Tạo động lực cho các tập thể, cá nhân tích cực tham gia thông tin, tuyên truyền đối ngoại; tăng cường sự kết nối giữa thông tin đối ngoại với thông tin đối nội, giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại.

 

Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VIII tiếp tục xét tặng những tác phẩm, sản phẩm bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài ở nhiều hạng mục, gồm: (1) Báo in tiếng việt; (2) Báo điện tử, trang thông tin điện tử tiếng việt; (3) Báo in tiếng nước ngoài; (4) Báo điện tử, trang thông tin điện tử tiếng nước ngoài; (5) Phát thanh; (6) Truyền hình; (7) Ảnh (gồm Ảnh báo chí và Ảnh phong cảnh); (8) Sách; (9) Video clip và (10) Các sáng kiến, ý tưởng, sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng; xuất bản, phát hành, công bố và áp dụng ở trong và ngoài nước, trong thời gian từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022. Đối với những tác phẩm phát hành trước hoặc sau thời điểm nêu trên, phải có ít nhất 2/3 thời lượng, số lượng tác phẩm được công bố trong thời gian quy định. Giải thưởng dự kiến được công bố và trao vào cuối tháng 8/2022.

 

Giải thưởng dự kiến được công bố và trao vào cuối tháng 8/2022.

Xem thể lệ cụ thể tại  Thông báo về Giải thưởng Thông tin đối ngoại toàn quốc lần thứ VIII

 

PTAH

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .

@media (min-width: 320px) and (max-width: 767px){ .table-customize > tbody > tr > td a { display: block; float: right; } }