sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021 – 2025

Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021 – 2025

09/10/2021 Sở TT&TT AG - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

 

(Ảnh minh họa – Nguồn: chinhphu.vn)

 

Trong đó, mục tiêu của Kế hoạch hướng đến xây dựng và phát triển thói quen, nhu cầu, kỹ năng và phong trào đọc (xuất bản phẩm in và điện tử) trong mọi tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng nền văn hóa và con người An Giang nghĩa tình, năng động, sáng tạo, có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp và có khát vọng khởi nghiệp; quảng bá hình ảnh địa phương, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội tỉnh An Giang trong tình hình mới.

 

Dự kiến đến năm 2025, phấn đấu 85% học sinh, sinh viên và người học khác tại các cơ sở giáo dục được tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức tại các thư viện công cộng, thư viện của các cơ sở giáo dục, văn hóa, khoa học; 30% người dân ở khu vực nông thôn, 20% người dân ở vùng xa, vùng biên giới được tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức và các dịch vụ liên quan tại hệ thống Thư viện công cộng, Trung tâm Văn hóa và Học tập cộng đồng, Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã, điểm Bưu điện - Văn hóa xã, cơ quan xuất bản và phát hành; 50% người dân có kỹ năng tiếp nhận và sử dụng thông tin, tri thức thông qua việc đọc và học tập suốt đời; 90% người sử dụng thư viện (học sinh, sinh viên) có kỹ năng tiếp nhận và sử dụng thông tin, tri thức thông qua việc đọc để phục vụ học tập, nghiên cứu và giải trí; đạt 0,45 - 0,55 bản sách/người dân trong hệ thống thư viện công cộng; trung bình mỗi người dân đọc 04 cuốn sách/năm; số lượt người truy cập và sử dụng thông tin tại hệ thống thư viện tỉnh đạt 5.500.000 lượt/năm; 100% cơ sở giáo dục ở các bậc, cấp học có thư viện với vốn tài liệu phù hợp...

 

Định hướng đến năm 2030, người dân có thói quen đọc và kỹ năng tiếp cận, sử dụng thông tin, trí thức tại nơi sinh sống, học tập, công tác. Các chỉ tiêu phát triển văn hóa đọc được duy trì và củng cố theo hướng tăng dần, phấn đấu đạt từ 0,5 - 1 bản sách/người dân trong hệ thống thư viện công cộng, trung bình mỗi người dân đọc 5 cuốn sách/năm. Môi trường đọc tiếp tục được mở rộng với nhiều loại hình từ tỉnh đến cơ sở. Hoạt động thư viện có khả năng đáp ứng nhu cầu đọc của người dân (bao gồm cả cơ sở vật chất, trang thiết bị, xuất bản phẩm in và điện tử).

 

Theo Kế hoạch, sẽ có 05 nhiệm vụ, giải pháp được triển khai để hoàn thành mục tiêu đặt ra, gồm: Tăng cường thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường, cộng đồng và toàn xã hội về tầm quan trọng của việc phát triển văn hóa đọc; Xây dựng thói quen, trang bị kỹ năng và phương pháp đọc; Hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách và đẩy mạnh xã hội hóa; Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện công lập, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; Mở rộng hợp tác về thư viện.

 

Tin HY

Nguồn KH số 576/KH-UBND ngày 30/9/2021

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .

@media (min-width: 320px) and (max-width: 767px){ .table-customize > tbody > tr > td a { display: block; float: right; } }