sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông tham dự hội nghị trực tuyến triển khai sinh hoạt chính trị, tư tưởng

Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông tham dự hội nghị trực tuyến triển khai sinh hoạt chính trị, tư tưởng

10/07/2023 (sotttt.angiang.gov.vn) - Sáng ngày 06/7/2023, Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai sinh hoạt chính trị, tư tưởng nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Toàn thể Đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đang làm việc tại Sở Thông tin và Truyền thông đã tham dự hội nghị.

 

Điểm cầu tại Sở Thông tin và Truyền thông

 

Các đại biểu được nghe phổ biến 02 chuyên đề: Một là, tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Hai là, các chủ trương, chính sách của Nhà nước về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm thất nghiệp. Qua đó, đã giúp đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nhận thức sâu sắc những nội dung cốt lõi trong tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ theo phương châm “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”.

 

Đ/c Nguyễn Thị Phương Linh – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Phương Linh – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đề nghị cấp ủy các cơ sở triển khai quán triệt tác phẩm đúng quy định, đảm bảo thời gian và báo cáo bằng văn bản về Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối để theo dõi và đánh giá. Đây là một tác phẩm quan trọng và là một trong các tiêu chí để Ban Chấp hành Đảng ủy Khối tiến hành đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng năm 2023. Bên cạnh đó, cũng đề nghị cấp ủy các cơ sở tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và người lao động trong đơn vị về các chủ trương, chính sách của Nhà nước về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm thất nghiệp./.

 

TQPhuc

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .

@media (min-width: 320px) and (max-width: 767px){ .table-customize > tbody > tr > td a { display: block; float: right; } }