sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023

Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023

04/07/2023 (sotttt.angiang.gov.vn) - Chiều 03/7/2023, Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Lê Quốc Cường, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì hội nghị, đại diện Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh có đồng chí Mai Hòa Phúc – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo, cùng toàn thể đảng viên Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông.

 

Quang cảnh Hội nghị

 

Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông có 35 đảng viên (02 đảng viên dự bị); có 03 Chi bộ trực thuộc. 

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, các Chi bộ thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan và đạt kết quả tích cực trên các lĩnh vực: thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền tại địa phương về các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sự kiện, hoạt động nổi bật của tỉnh đến các cấp, các ngành và tầng lớp nhân dân kịp thời, chính xác và đầy đủ như: Truyền thông Lễ công bố Nghị quyết số 721/NQUBTVQH15 ngày 13/02/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Tịnh Biên các phường thuộc thị xã Tịnh Biên; Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6 năm 2023; Tổ chức thăm hỏi, họp mặt chúc mừng các cơ quan báo, đài trong và ngoài tỉnh nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6 năm 2023; Lễ khởi công dự án đầu từ xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Sóc Trăng - Cần Thơ giai đoạn 1 theo hình thức trực tuyến tại 4 tỉnh: An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham luận về công tác triển khai việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác triển khai quy định số 85-QĐ/TW của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân, mạng xã hội tại Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông.

Nhân dịp này, Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông phát động rộng rãi toàn đảng bộ thực hiện mô hình “Chi bộ 4 tốt”, với các nội dung: Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chất lượng sinh hoạt tốt, đoàn kết kỷ luật tốt và cán bộ đảng viên tốt. Qua đó, Đảng ủy phấn đấu hằng năm về đánh giá xếp loại đối với chi bộ có 100% hoàn thành tốt nhiệm vụ và Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

Ký kết thi đua xây dựng “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông bốn tốt” giai đoạn 2023 – 2025

 

Đ/c Lê Quốc Cường, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu kết luận Hội nghị

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Quốc Cường, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở đánh giá cao những kết quả Đảng bộ, chính quyền đã đạt được trong thời gian qua. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023, đồng chí đề nghị toàn Đảng bộ tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ TTTT giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023 đã đề ra. Đảng viên, công chức, viên chức đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính sáng tạo, tham mưu, đề xuất với lãnh đạo phòng, Ban Giám đốc những vấn đề cần thiết, cải tiến lề lối, phương pháp làm việc để thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của sở.

Tập trung tuyên truyền cho các sự kiện và các ngày lễ lớn của đất nước; chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch trong tình hình mới bằng việc tích cực bóc, gỡ tin bài xấu độc; tăng cường theo dõi, giám sát, quản lý thông tin trên mạng internet và mạng xã hội.

Tiếp tục thực hiện tốt việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của công tác xây dựng Đảng. 

Phát huy vai trò, tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu đi đầu trong mọi nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu theo tinh thần Quy định 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư và Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị. 
Làm tốt công tác đánh giá, xếp loại chất lượng cuối năm gắn với khen thưởng (hoặc phê bình) tổ chức đảng, đảng viên.

Thực hiện nghiêm tinh thần Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Thực hiện tốt Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú.

Triển khai tốt phong trào thi đua xây dựng “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt” giai đoạn 2023 – 2025.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ trước mắt và lâu dài; thực hiện công tác đề bạt bổ nhiệm, chuyển đổi vị trí công tác theo quy định. 

Tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo tinh thần Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay”, Quy định số 58-QĐ/TW ngày 8/2/2022 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”. 

Thường xuyên rà soát, thẩm tra tiêu chuẩn chính trị; phối hợp với Đảng ủy Khối Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức thẩm tra, xác minh, kết luận làm rõ các trường hợp cán bộ, đảng viên có liên quan đến lịch sử chính trị và chính trị hiện nay nhằm phục vụ cho công tác quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ và kết nạp đảng viên. 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng theo Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Quy định 69-QĐ/TW ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Quan tâm hơn công tác kê khai tài sản; coi trọng công tác dự báo tình hình vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên để chủ động có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả. 

Nâng cao vai trò của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra trong công tác kiểm tra, giám sát.

Giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo đối với đảng viên, đảm bảo đúng thời hạn quy định. Xem xét, kết luận, xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với những trường hợp vi phạm kỷ luật, đảm bảo xử lý đúng quy trình.

Quan tâm lãnh đạo và tạo điều kiện xây dựng tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên vững mạnh, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và điều lệ của mỗi tổ chức; duy trì tốt chế độ làm việc định kỳ của cấp ủy với tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên. Làm tốt công tác giới thiệu đoàn viên, công đoàn viên có chất lượng cho Đảng xem xét phát triển.
 

TQPhuc

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .

@media (min-width: 320px) and (max-width: 767px){ .table-customize > tbody > tr > td a { display: block; float: right; } }