sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Sở Thông tin và Truyền thông An Giang chuẩn bị tổ chức Họp báo thông tin Lễ Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông An Giang chuẩn bị tổ chức Họp báo thông tin Lễ Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh

08/11/2022 (Sở TT&TT AG) – Họp lấy ý kiến kế hoạch tổ chức Họp báo thông tin Lễ Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832 – 2022).

Sáng ngày 07/11/2022, Sở Thông tin và Truyền thông – Phó trưởng Tiểu ban Tuyên truyền Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang, đã tổ chức buổi họp lấy ý kiến kế hoạch tổ chức Họp báo thông tin Lễ Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832 – 2022).

Tham dự buổi họp có thành viên của Tiểu ban Tuyên truyền, đại diện các tiểu ban chuyên môn: Nội dung; Lễ tân, Hậu cần, Y tế; An ninh, Trật tự.

 

Quang cảnh buổi họp

 

Tại buổi họp, Sở Thông tin và Truyền thông đã thông qua nội dung các dự thảo kế hoạch tổ chức, thời gian, thành phần tham dự, chương trình họp báo. Đại diện thành viên các tiểu ban phục vụ đã thảo luận, trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến bổ sung cho kế hoạch, góp phần triển khai công tác tổ chức họp báo đạt hiệu quả cao nhất.

 

Theo đó, dự kiến thời gian họp báo sẽ được tổ chức trước 07 ngày diễn ra Lễ Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832 - 2022). Nội dung thông tin tập trung chủ yếu về ý nghĩa, mục đích, nội dung kế hoạch tổ chức trọng thể Lễ Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832 - 2022) và công tác an ninh, trật tự,… trong thời gian diễn ra Lễ Kỷ niệm.

 

Quách Vân

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .

@media (min-width: 320px) and (max-width: 767px){ .table-customize > tbody > tr > td a { display: block; float: right; } }