sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

An Giang: hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19

An Giang: hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19

12/08/2021 Sở TT&TT AG - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - Lê Văn Phước vừa ký quyết định về hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 theo quy định tại Khoản 12 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh An Giang.

 

Theo đó, đối tượng hỗ trợ là người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) làm việc trong nhóm ngành, nghề, lĩnh vực: Bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định; Thu gom rác, phế liệu không có địa điểm cố định; Bốc vác, vận chuyển hàng hóa (bằng xe gắn máy 02 bánh, xe thô sơ, xe ba gác); lái xe mô tô 2 bánh chở khách (xe ôm), xe lôi chở khách; Lao động tự làm hoặc làm thuê trong các lĩnh vực: cơ sở ăn uống, giải khát, lưu trú (phục vụ bàn, đầu bếp, phụ bếp, lễ tân, tạp vụ); làm đẹp (cắt tóc, uốn tóc, làm móng); chăm sóc sức khỏe (massage bấm nguyệt, châm cứu, vật lý trị liệu); xây dựng (thợ hồ, phụ hồ).

 

Về điều kiện hỗ trợ: Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động được hỗ trợ khi đủ các điều kiện sau: Người lao động có thu nhập chính từ những nhóm ngành, nghề, lĩnh vực quy định tại Khoản 1 Điều 1 bị giảm sâu thu nhập, phải tạm dừng công việc; mất việc do phải thực hiện theo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch tại địa phương; Đang sinh sống, làm việc và cư trú hợp pháp trên địa bàn tỉnh;

 

Mức hỗ trợ: 1.500.000 đồng/người/lần; Hỗ trợ 01 lần cho người lao động; Thời gian triển khai hỗ trợ: Trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

 

Nguyên tắc hỗ trợ: Bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách; Mỗi đối tượng chỉ được hưởng một chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

 

Trình tự, thủ tục thực hiện: Người lao động quy định tại Khoản 1 Điều 1, đăng ký đề nghị hỗ trợ tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi chung cấp xã) theo Mẫu số 01 kèm Quyết định này, trước ngày 31 tháng 12 năm 2021.

 

Trong 03 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp xã rà soát, lập danh sách người lao động đủ kiện hưởng hỗ trợ (theo Mẫu số 02 kèm Quyết định này) với sự tham gia giám sát của tổ chức chính trị - xã hội và niêm yết, công khai danh sách hỗ trợ tại UBND cấp xã (trong 02 ngày làm việc), xác nhận và gửi về Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố (gọi chung cấp huyện) thẩm định, phê duyệt (qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội); có văn bản trả lời và nêu rõ lý do đối với trường hợp không phê duyệt.

 

Trong 02 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định, phê duyệt danh sách chi hỗ trợ cho người lao động đủ điều kiện; đồng thời gửi danh sách đã phê duyệt về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội).

 

Sau khi nhận được danh sách cấp huyện phê duyệt, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Sở Tài chính thẩm định (thời hạn 02 ngày làm việc) và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kinh phí hỗ trợ.

UBND tỉnh giáo Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện chi hỗ trợ cho người lao động trong 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận được phân bổ kinh phí.

 

Nguồn: Quyết định số 1856 /QĐ-UBND, ngày 06/8/2021

DHV

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .