sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

An Giang: Bố trí 70% nhân sự đã tiêm đủ 02 mũi vắc xin (sau 14 ngày kể từ mũi 02) tại các cơ quan, đơn vị đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19

An Giang: Bố trí 70% nhân sự đã tiêm đủ 02 mũi vắc xin (sau 14 ngày kể từ mũi 02) tại các cơ quan, đơn vị đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19

09/10/2021 Sở TT&TT AG - Ngày 6/10/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 1105/UBND-KGVX gửi Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố; các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh yêu cầu về việc bố trí người làm việc tại các cơ quan, đơn vị đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

 

Theo đó, ngày 07 tháng 9 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 960/UBND-KGVX về việc giảm số lượng người làm việc tại các cơ quan, đơn vị đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, trong đó quy định bố trí nhân sự đi làm tại cơ quan, đơn vị không quá 30% số người làm việc của đơn vị.

 

Do yêu cầu công việc của những tháng cuối năm 2021, nhằm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của địa phương; vừa tập trung thực hiện tốt các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời, phục hồi các hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo an sinh xã hội của địa phương; Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương bố trí 70% nhân sự đã tiêm đủ 02 mũi vắc xin (sau 14 ngày kể từ mũi 02) đi làm tại các cơ quan, đơn vị. Đối với 30% nhân sự đã tiêm đủ 02 mũi vắc xin còn lại và các trường hợp chưa tiêm hoặc đã tiêm 01 mũi khuyến khích làm việc trực tuyến tại nhà.

 

Riêng các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực hiện theo kế hoạch số 572/KH-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đảm bảo sản xuất ổn định trong tình hình dịch COVID-19.

 

Các biện pháp bắt buộc chung:

Đối với tổ chức, đơn vị: Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ của đơn vị và công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định; thường xuyên tự đánh giá thông tin cập nhật trên hệ thống antoancovid.vn.

 

Đối với cá nhân:

Người được phân công đi làm: thực hiện nghiêm quy định “5K” (Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, Không tập trung, Khai báo y tế); người có dấu hiệu sốt, ho, khó thở phải liên hệ ngay với cơ sở y tế để được xét nghiệm và hướng dẫn chăm sóc sức khỏe, không đến cơ quan, đơn vị làm việc.

 

Đối với người được phân công làm việc tại nhà: Không di chuyển ra khỏi nhà nếu không thật sự cần thiết, các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19 sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

 

Nguồn: CV số 1105/UBND-KGVX ngày 6/10/2021 của UBND tỉnh

Tin: Thành Nhơn

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .

@media (min-width: 320px) and (max-width: 767px){ .table-customize > tbody > tr > td a { display: block; float: right; } }