sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

09/09/2023 (sotttt.angiang.gov.vn) - Chiều 08/9/2023, Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Như Anh – Tỉnh ủy viên – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Lê Quốc Cường - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở, cùng toàn thể Đảng viên Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Như Anh – Tỉnh ủy viên – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phát biểu tại Hội nghị

 

Đồng chí Lê Quốc Cường - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì Hội nghị

 

Nhìn chung, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy luôn chủ động và thực hiện khá tốt công tác triển khai, quán triệt, cụ thể hóa việc tổ chức thực hiện nghị quyết trong toàn Đảng bộ, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao của đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ đề ra. Đảng ủy phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, bám sát yêu cầu nhiệm vụ để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả; đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức và người lao động luôn chấp hành ý thức tổ chức kỷ luật, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, tích cực phấn đấu vượt khó, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Nửa nhiệm kỳ qua, hoạt động của Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông đạt được nhiều kết quả quan trọng trong các mặt công tác Đảng, trong đó công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng được quan tâm thực hiện tốt; triển khai kịp thời và thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thường xuyên nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và thực hiện tốt việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình hiện nay; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu. Đảng viên, công chức, viên chức và người lao động  của đơn vị có tư tưởng ổn định, nội bộ đoàn kết thống nhất cao, luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị.

Quang cảnh Hội nghị

 

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng được nghe báo cáo tham luận từ các Chi bộ trực thuộc: Công tác triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Công tác đảm bảo An toàn thông tin mạng phục vụ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh; Giải pháp phát triển Cổng thông tin điện tử tỉnh góp phần nâng cao chỉ số PCI, PAPI, PAR Index tỉnh An Giang; Công tác chỉ đạo đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền; công tác quản lý, giám sát trên không gian mạng trên địa bàn tỉnh; Công tác triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; Công tác kiểm tra giám sát; Công tác triển khai, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại Sở Thông tin và Truyền thông; Công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Công đoàn viên.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Quốc Cường, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở đánh giá cao những kết quả Đảng bộ, chính quyền đã đạt được trong thời gian qua. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm nửa nhiệm kỳ còn lại, đồng chí đề nghị toàn Đảng bộ nỗ lực, quyết tâm hơn nữa để tiếp tục thực hiện tốt các chỉ tiêu mà Đại hội đã đề ra. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ trước mắt và lâu dài; thực hiện công tác đề bạt bổ nhiệm, chuyển đổi vị trí công tác theo quy định. Tiếp tục nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng; Chú trọng nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, bảo đảm thống nhất tư tưởng trong Đảng, đồng thuận cao trong xã hội. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát từng năm; đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản vào chương trình kiểm tra, giám sát./.

TQPhuc

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .

@media (min-width: 320px) and (max-width: 767px){ .table-customize > tbody > tr > td a { display: block; float: right; } }