sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

An Giang: Thành lập Tổ thực hiện Tiêm chủng và kết nối dữ liệu tiêm chủng với dữ liệu quốc gia về dân cư

An Giang: Thành lập Tổ thực hiện Tiêm chủng và kết nối dữ liệu tiêm chủng với dữ liệu quốc gia về dân cư

18/11/2021 Sở TT&TT AG - Ngày 10/11/2021, UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập Tổ thực hiện Tiêm chủng và kết nối dữ liệu tiêm chủng với dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh An Giang. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Theo đó, Ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm tổ trưởng; Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Công an tỉnh, phó Giám đốc phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông làm tổ phó; Thành viên là Chủ tịch Ủy ban nhân dân 11 huyện, thị xã, thành phố, Trưởng Công an 11 huyện, thị xã, thành phố và Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố.

 

Nhiệm vụ của Tổ tiêm chủng và kết nối dữ liệu tiêm chủng là triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến dịch làm sạch dữ liệu tiêm chủng và kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoàn thành trước ngày 11 tháng 11 năm 2021. Xây dựng Kế hoạch triển khai đến cấp xã: Triển khai thực hiện làm sạch, đối chiếu dữ liệu, xác thực và kết nối chia sẻ dữ liệu tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thực hiện tiêm chủng trên Nền tảng quản lý tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 để phục vụ lợi ích người dân trong việc đi lại, sinh sống và làm việc nhằm thực hiện mục tiêu kép mà Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

 

Công an tỉnh phối hợp Sở Y tế và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Chiến dịch làm sạch dữ liệu tiêm chủng và kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoàn thành trước ngày 11 tháng 11 năm 2021: Triển khai thực hiện xác thực thông tin người dân về tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Tổ chức xác nhận giá trị pháp lý của dữ liệu tiêm đã được xác minh thông tin người tiêm; Tổ chức xác minh lại những dữ liệu tiêm còn chưa rõ ràng, có thể chưa chính xác.

 

Sở Y tế phối hợp cùng Công an tỉnh để xác nhận giá trị pháp lý của dữ liệu tiêm đã được xác minh thông tin về tiêm chủng; Chủ trì phối hợp các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch tại khoản 2 Điều 2 Quyết định này; Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc (Trung tâm y tế cấp huyện, trạm y tế cấp xã) phối hợp cùng Công an thực hiện rà soát thông tin nhằm làm sạch dữ liệu tiêm chủng (Quy trình xác minh thông tin và tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 của Công an tỉnh và Sở Y tế theo hướng dẫn tại Công văn số 8938/BYT-DP ngày 21 tháng 10 năm 2021 của Bộ Y tế).

 

Từ sau ngày 20 tháng 10 năm 2021, chỉ đạo các điểm tiêm phải xác thực thông tin định danh cá nhân trước khi tiêm vắc xin phòng COVID-19; bắt buộc 100% ngành y tế dùng Nền tảng quản lý tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 để triển khai tiêm, bắt buộc in 100% chứng nhận tiêm từ Nền tảng, 100% sử dụng số liệu của Nền tảng thay cho số liệu thống kê thủ công tránh gặp sai sót, thiếu dữ liệu. Theo dõi và xử lý phản ánh kiến nghị của người dân về thông tin tiêm chủng trên Cổng thông tin tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 kịp thời. Phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận của người dân; hiệu chỉnh, các lỗi phát sinh trong quá trình nhập liệu cũng như các sự cố phát sinh khác nếu có về hệ thống tiêm chủng (nếu có).

 

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp cùng Sở Y tế, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan hỗ trợ triển khai nền tảng tiêm chủng đảm bảo tính ổn định; Chỉ đạo các Đài Truyền thanh, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện, thị xã, thành phố thực hiện tuyên truyền sâu rộng về quyền và trách nhiệm khi thực hiện khai báo y tế, quét mã QR, điền thông tin đầy đủ trên ứng dụng di động Sổ sức khỏe điện tử.

 

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị phối hợp ngành y tế, công an triển khai thực hiện thu thập, cập nhật, xác minh thông tin tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo quy trình và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế tổng hợp báo cáo Bộ Y tế theo quy định; Chỉ đạo Phòng Văn hóa Thông tin, Đài truyền thanh tổ chức truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc cung cấp thông tin cá nhân chính xác khi tiêm chủng vắc xin COVID-19./.

Nguồn Quyết định số 2636/QĐ-UBND ngày 10/11/2021

GP

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .