sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Nhiệm vụ tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng phải gắn với thúc đẩy chuyển đổi số

Nhiệm vụ tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng phải gắn với thúc đẩy chuyển đổi số

12/04/2023 (sotttt.angiang.gov.vn) - Một trong những định hướng thời gian tới của công tác triển khai các nhiệm vụ được nêu tại Hội nghị Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng chuyên ngành Thông tin và Truyền thông khu vực miền Nam năm 2023. Hội nghị được tổ chức vào ngày 06 tháng 4 năm 2023 tại Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

 

Quang cảnh Hội nghị

 

Thứ trưởng Phan Tâm phát biểu tại Hội nghị

 

Đại biểu trao đổi, thảo luận trong khuôn khổ Hội nghị

 

Hội nghị do Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - Phan Tâm chủ trì, quy tụ hơn 150 đại biểu đến từ các Sở Thông tin và Truyền thông khu vực miền Nam, các doanh nghiệp truyền hình, viễn thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Qua Hội nghị, các đại biểu được cập nhật một số nội dung cơ bản về công tác quản lý, triển khai nhiệm vụ liên quan đến tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng trong ngành thời gian qua. Cụ thể như: Định hướng về hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng ngành thông tin và truyền thông; Tình hình hoạt động tiêu chuẩn hóa đối với thiết bị đầu cuối và trạm gốc 5G; Những điều chỉnh đối với công tác kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện sau ngày 01/7/2023…

Đây cũng là dịp các sở, doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị có cơ hội nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn trong công tác quản lý nhà nước cũng như hoạt động đầu tư, phát triển hạ tầng dịch vụ thông tin và truyền thông./.

Quốc Lực

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .

@media (min-width: 320px) and (max-width: 767px){ .table-customize > tbody > tr > td a { display: block; float: right; } }